'Echte lastenverlichting levert wel degelijk extra banen op'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Een belastingherziening zoals het kabinet voorstaat, met een beperkte lastenverlichting van 3 tot 5 miljard, levert te weinig op. Dat stellen MKB-Nederland en VNO-NCW.

'Echte lastenverlichting levert wel degelijk extra banen op'

Een stelsel met twee schijven waarbij inkomens tot een ton 35 procent inkomensbelasting betalen en daarboven 45 procent, zou een veel forsere lastenverlichting van 12 miljard betekenen.

Prikkel

Volgens de ondernemingsorganisaties levert zo'n lastenverlichting dan wel degelijk veel extra banen op. Vorige week concludeerde het CPB op basis van een rekenmodel (MIMSIC) dat het arbeidsaanbod op de lange termijn hierdoor niet zou toenemen. De beste prikkel om het arbeidsaanbod op die termijn te vergroten zou het verlagen van de bijstand zijn.

Creëren van groei

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW gaat het op dit moment echter vooral om het creëren van groei. 'De economie moet weer in een hogere versnelling gaan draaien. Dat leidt tot meer werkgelegenheid en een hogere arbeidsproductiviteit. De belastingoperatie moet daar op gericht zijn. Wij zijn geïnteresseerd in de vraag welke belastinghervorming de meeste groei en werkgelegenheid oplevert. Het gaat om de vraag naar arbeid vanuit ondernemingen.'

Belastinghervorming

Een belastinghervorming op basis van 3 tot 5 miljard lastenverlichting zou volgens het gebruikelijke CPB-rekenmodel (Saffier 2) een extra economische groei betekenen van 1,2 procent na 4 jaar en 1,6 procent na 8 jaar, stellen de ondernemersorganisaties. Dat levert werk op voor 100.000 mensen na 4 jaar en 120.000 mensen na 8 jaar. Een bedrag vanaf 12 miljard tot 18 miljard lastenverlichting levert zelfs zo’n 165.000 fte’s op; en dat zijn zo’n 240.000 tot 300.000 mensen.

Ruimte voor een dergelijke lastenverlichting kan volgens MKB-Nederland en VNO-NCW gevonden worden door invoering uit te smeren over een langere periode, waarbij meevallers voor de schatkist hiervoor gebruikt worden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!