Economie Brabant wederom boven landelijk gemiddelde

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: KvK

Bedrijven in deze regio zijn met name positief over de ontwikkeling van de omzet.

Economie Brabant wederom boven landelijk gemiddelde

Ruim veertig procent van de ondernemers in het werkgebied van de KvK Brabant meldt een toename van de omzet over het vierde kwartaal van 2010. Landelijk geeft 35 procent een toename van omzet aan.

Voor het eerst sinds ruim twee jaar zijn de meeste Brabantse ondernemers positief over de situatie op de arbeidsmarkt. Zij verwachten een groei van het aantal personeelsleden in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête COEN van de Kamer van Koophandel (KvK).

De Brabantse economie scoort in het vierde kwartaal van 2010 sowieso goed. Over praktisch alle indicatoren zijn de berichten positief: omzet, export, personeel, ontvangen orders én productie. De export vormt nog altijd de belangrijkste drijvende kracht achter het verder economisch herstel. Het Nederlandse, en zeker ook het Brabantse bedrijfsleven, profiteert mee van de sterke opleving van de Duitse economie. Dik 35 procent van de Brabantse bedrijven meldt dat de omzet behaald uit export is gegroeid (Nederland: 27 procent).

In het Kamergebied Brabant verwachten beduidend meer ondernemers een prijsstijging dan een prijsdaling in het eerste kwartaal van dit jaar. Meer bedrijven lijken erin te slagen de gestegen inkoopprijzen door te berekenen in hogere verkoopprijzen. Uiteraard heeft ook de toenemende vraag een prijsopdrijvend effect. Mede door de hogere prijzen zijn meer bedrijven in staat de winstgevendheid, die tijdens de crisis soms lang onder druk heeft gestaan, te verbeteren.

Kijkend naar de sectorale ontwikkeling, valt een aantal zaken op. De Brabantse detailhandel presteert opvallend sterk in het vierde kwartaal van 2010. Deels is dit te danken aan de decembermaand.  Ook de industrie, vervoersector en in iets mindere mate de groothandel noteren nog altijd mooie groeicijfers. De bouw blijft vooralsnog het zorgenkindje van de Brabantse economie. De sector kampt nog altijd met onvoldoende vraag en heeft bovendien last gehad van de winterse omstandigheden. Ook in de landbouw zijn de bedrijfsomstandigheden in het vierde kwartaal verslechterd.

Binnen Brabant doen vooral de regio’s Noordoost en Zuidoost het goed. De economie in Noordoost loopt iets achter op Zuidoost in de conjuncturele cyclus; de verbetering van de economische situatie begint nu duidelijk zichtbaar te worden in Noordoost.

Meer informatie over KvK Inlichtingen Handelsregister:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!