Economie en arbeidsmarkt stimuleren

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg gaat samen met het onderwijs en het bedrijfsleven proberen meer werkgelegenheid te creëren, passend werk te vinden voor zoveel mogelijk inwoners en meer bedrijven en bezoekers naar Tilburg halen.

Economie en arbeidsmarkt stimuleren

De gemeenteraad trekt hier tot en met 2018 3 miljoen euro extra voor uit. Dit geld wordt gebruikt om extra impulsen te geven aan deze ontwikkeling. Het geld wordt verdeeld over tientallen projecten binnen 3 verschillende 'sporen' van beleid.

De gemeente kiest voor een sectoroverstijgende benadering door aan te sluiten bij vernieuwende initiatieven en kansrijke ontwikkelingen een extra duwtje in de rug te geven. Daarbij staat het zoeken van verbindingen en dwarsverbanden centraal. De gemeente biedt ondersteuning door bijvoorbeeld gezamenlijke faciliteiten te bieden voor ondernemers, netwerkbijeenkomsten, ondernemersadvisering en trainingen te organiseren en te zorgen voor vestigingsruimte en bereikbaarheid voor bedrijven. Deze punten staan in de Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt.

Onderwijs en arbeidsmarkt

In het eerste spoor zet de gemeente in op de verdere ontwikkeling van het Modern Industrieel en Logistiek Cluster. Deze bedrijven worden gestimuleerd te vernieuwen. Daarnaast wil de gemeente onderwijs en arbeidsmarkt optimaal laten aansluiten bij de behoeften van deze bedrijven. Het tweede spoor is Stedelijke Economie. Binnen dit spoor zet de gemeente in op een aantrekkelijk stedelijk gebied, inclusief binnenstad.

Ook worden (beginnende) ondernemers in ambacht, creatieve sector en kennisintensieve dienstverlening ondersteund. Via het derde spoor, Arbeidsmarktvernieuwing, zet de gemeente in op het verbeteren van de mobiliteit van werkenden en meer kansen voor Tilburgers die moeilijk aan het werk komen. Dit laatste onder andere via Reshoring: het terughalen van (productie)werk naar Brabant dat bedrijven in lage lonen-landen laten doen en sterkere inzet op job carving en -crafting. Wethouder Erik de Ridder: "We hebben de Stimuleringsagenda, mede dankzij de inbreng van een kleine honderd partners in bedrijfsleven, onderwijs en samenleving, opgesteld. Samen met hen gaan we nu verder aan de slag. Sterker nog, de uitvoering heeft alleen kans van slagen als we samen onze schouders er onder zetten".

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!