Economie West-Brabant herstelt niet in 2013

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Kamer van Koophandel Zuidwest-Brabant

De West-Brabantse economie blijft in de greep van de internationale economische crisis. Doordat veel banen op de tocht staan, dreigt er een oplopende werkloosheid.

Economie West-Brabant herstelt niet in 2013

Voor volgend jaar voorzien bedrijven nog geen herstel. De export trekt iets aan, maar dit is onvoldoende om het verlies in Nederland te compenseren. Door de grote concurrentie, tegenvallende omzetten en stijgende kosten staan de marges bij veel bedrijven onder druk. Dit leidt tot een afnemende winst, dalende investeringen en een verlies aan banen. Vooral de bouw ziet 2013 met angst en beven tegemoet. Dit blijkt uit de regionale conjunctuurenquête (COEN), die vandaag door de Kamer van Koophandel is gepubliceerd.

Omzet

Volgend jaar verwacht 22% van de West-Brabantse ondernemers meer omzet dan in 2012, 23% gaat uit van een daling. Landelijk is dat 25% versus 24%. West-Brabantse ondernemers zijn hiermee iets somberder dan hun collega’s elders in het land. Ondernemers in de handel en zakelijke dienstverlening (waaronder ICT) zijn het meest positief over hun omzet in 2013. In de bouw verwacht per saldo maar liefst 60% van de ondernemers een afname ten opzichte van dit jaar.

Export

Een van de weinige lichtpuntjes die ondernemers zien, is de ontwikkeling van de export: ruim 28% van de ondernemers verwacht een toename, tegen 17% met een afname. Daarmee lijkt de export zich wat te herstellen van de afgelopen kwartalen. De vervoerssector is het meest positief over de export, maar ook de industrie, veruit de grootste exporteur, verwacht in 2013 een toename.

Investeringen

Door alle onzekerheden en het feit dat bij veel bedrijven de financiële rek er uit is, wordt er weinig geïnvesteerd. Ook in 2013 verwachten ondernemers minder te investeren (per saldo -8%), met uitzondering van de detailhandel. Wederom is de bouw het meest negatief en ook in de industrie, qua volume de grootste investeerder, zullen de investeringen per saldo dalen. Binnen de industrie verwacht de chemie een klein plusje, de voedings- en genotmiddelenindustrie houdt de hand op de knip.

Personeel

Zorgwekkend zijn de verwachtingen ten aanzien van de vraag naar personeel. Vooral in de industrie en de bouw verwachten ondernemers een krimp van het personeelsbestand. Ook boven de sector vervoer pakken donkere wolken zich samen. Een verder oplopende werkloosheid lijkt volgend jaar onontkoombaar. Ongeveer 28% van de bedrijven in West-Brabant gaat uit van een daling van de personeelssterkte in 2013, 11% verwacht een uitbreiding. Landelijk is dit respectievelijk 26% en 13%.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!