Economisch herstel bevordert door op tijd betalen

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Nederlandse bedrijven boekten in 2009 10 miljard euro af aan niet betaalde rekeningen. Daarbovenop deden bedrijfsleven en overheid er vorig jaar een dag langer over om facturen te betalen.

Economisch herstel bevordert door op tijd betalen

Opvallend is dat wel een groter aantal rekeningen binnen de wettelijke termijn van 30 dagen werd betaald. Dat blijkt uit de European Payment Index 2010 van Intrum Justitia, een onderzoek naar betalingsgedrag in Europa.

Eerder berekende Intrum Justitia al dat betaling binnen dertig dagen (van overheid en bedrijven) leidt tot een verbetering van de kaspositie van het Nederlandse bedrijfsleven met 15 miljard euro.De index laat zien dat het eerste kwartaal van 2010 60% van de rekeningen binnen 30 dagen werd betaald. In dezelfde periode van 2009 was dat nog 57%.

Overheidsinstellingen en bedrijfsleven betaalden hun rekeningen in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 23 en 17 dagen te laat; beide een dag meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In het geval van consumenten bleef dat met 11 dagen gelijk. Het percentage dat noodgedwongen werd afgeschreven als gevolg van niet betaalde rekeningen bleef met 2,5% gelijk. In geld uitgedrukt gaat het dan om circa 10 miljard euro.

Op de website www.snellerbetalen.nl maakt MKB-Nederland het betaalgedrag van gemeenten in Nederland inzichtelijk. Uit de gegevens blijkt dat betalen binnen de wettelijke termijn van 30 dagen, voor veel zowel kleine als grote gemeenten heel goed mogelijk is.
Met de site spoort MKB-Nederland traag betalende gemeenten aan om hun gedrag snel te verbeteren.

Op de Europese ranglijst van het gemiddelde aantal dagen dat het duurt voordat rekeningen worden betaald eindigt Nederland als 14e, met 40,7 dagen. In 2009 was dat met een 11e plaats nog iets beter. Finland en Estland scoren het beste met respectievelijk 18 en 20 dagen. Griekenland en Italië doen het op Europees niveau het slechtst: in beide landen duurt het gemiddeld meer dan 100 dagen voordat een rekening wordt betaald.

De European Payment Index maakt duidelijk hoe belangrijk op tijd betalen is voor de economie. Het onderzoek laat een voorzichtig positieve trend zien als het gaat om de Europese situatie. Rekeningen werden gemiddeld achttien dagen te laat betaald, een jaar geleden was dat nog negentien dagen. Daarentegen steeg het percentage dat door bedrijven in Europa werd afgeschreven als gevolg van niet betaalde rekeningen naar 2,6% (2,4% vorig jaar). Dat percentage vertegenwoordigt een bedrag van 300 miljard euro, een bedrag vergelijkbaar met de staatsschuld van Griekenland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!