Economisch Programma Brabant 2020: Op naar de top!

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Slimme pillen, groene chemicaliën, meegroeiende hartkleppen, bakstenen met zonnecellen. Innovatieve producten die goed zijn voor mens, natuur en economie; daarmee gaat Brabant zich profileren. Hoe de provincie dat gaat waarmaken staat in het Economisch Programma Brabant 2020.

Economisch Programma Brabant 2020: Op naar de top!

Doorstoten tot de Top-5 van de meest innovatieve regio’s in Europa. Dat is het belangrijkste doel van de provincie. Internationaal herkend worden als Europe’s heart of smart solutions. Zes clusters spelen daarbij een hoofdrol: Life Sciences & Health, Food & Nutrition, High Tech Systemen en Materialen (inclusief Automotive en Solar), Logistiek, Biobased Economy en Maintenance. ‘Juist op het snijvlak tussen de clusters is veel innovatie te realiseren. Die kansen moeten we pakken’, aldus Bert Pauli, gedeputeerde van Economische Zaken en Bestuur. 

Het Economisch Programma Brabant 2020 is gebaseerd op drie uitgangspunten: 

  1. Innoveren door focus op topsectoren, met sterke Brabantse clusters op weg naar de Europese top. Denk bijvoorbeeld aan het nieuw verrezen Life Sciences Park in Oss met zijn laboratoria en productie-units. Op deze campus werken ondernemers via open innovatie aan nieuwe medicijnen en zorg-innovaties.
  2. De basis op orde. Dan gaat het niet alleen om het bevorderen van ondernemerschap en proactief arbeidsmarktbeleid gericht op de kenniseconomie, maar ook om ruimte voor bedrijvigheid en een goede bereikbaarheid. Zo bieden HRM servicecentra Eerste Hulp bij personeelsvragen. Werkgevers kunnen daar voor antwoorden terecht bij HRM-professionals.
  3. Het bredere ecosysteem: niet-economische ontwikkelingen die bijdragen aan een goed Brabants vestigingsklimaat en verbindingen leggen tussen economie en bredere maatschappelijke vraagstukken. Neem de Stichting Sports & Technology (S&T), die in Brabant de ‘gouden driehoek’ sport, bedrijfsleven en kennisinstituten aan elkaar koppelt. Met als doel sport op een hoger niveau te tillen en van daaruit producten en diensten te ontwikkelen en te vermarkten.

Nieuwe rol provincie

Als aanjager van de economie in Brabant verandert de rol van de provincie. Pauli: ‘De tijd van subsidiepotten is voorbij. We gaan ondernemend samenwerken: partijen bij elkaar brengen en samen nieuwe ontwikkelingen op gang brengen’. Soms zal de provincie mee-investeren, maar dan wel met de bedoeling dit geld terug te verdienen. Hiervoor heeft de provincie € 52,6 miljoen beschikbaar.

De toekomstige economische koers komt direct voort uit de Agenda van Brabant en is ontstaan in nauw overleg met vele partners in het onderwijs en het bedrijfsleven. Bestaande plannen zijn verder uitgewerkt. Ook zijn er vele dwarsverbanden met regionale, nationale en internationale plannen en projecten zoals Brainport 2020, BrabantStad, het topsectorenbeleid van het rijk en de Europese 2020 Agenda.  

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!