Economische impact corona in Brabant groot

Belangrijke Brabantse sectoren zijn nu pessimistisch over omzet, productie en orderportefeuille, maar voorzien tegelijkertijd economisch herstel binnen een jaar. De personeelsomvang loopt het komende jaar in de Brabantse sectoren naar verwachting juist verder terug.

Economische impact corona in Brabant groot

Dat is de uitkomst van de eerste ronde van het Brabant Business Panel, waarin ondernemers op sleutelposities in belangrijke Brabantse sectoren hun inzicht in de ontwikkelingen in hun sector delen. Deze uitkomst is in lijn met landelijke cijfers van het Centraal Planbureau, zoals die voor heel Nederland in de concept Macro Economische Verkenning in augustus zijn gepubliceerd.

Brabant Business Panel

De provincie Noord-Brabant heeft, in samenspraak met de Brabantse Economic Boards, BOM, Brabant Advies en Tilburg University onderzoeksbureau Dimensus opdracht gegeven de enquête van het onlangs gestarte Brabant Business Panel uit te voeren. Het is de bedoeling dat deze enquête maandelijks herhaald wordt zodat voortschrijdend inzicht ontstaat in de stand van de Brabantse economie. Actueel sectoraal economisch inzicht in sectoren is op regionaal niveau via het Centraal Bureau voor de Statistiek niet voorhanden. Zeker in deze coronatijd is dat inzicht van groot belang voor het maken van adequaat regionaal economisch beleid.

Geselecteerde deelnemers worden gevraagd naar de sector waarin zij opereren. Cijfers zeggen daarom niets over individuele bedrijven. In elke ronde worden de vaste onderwerpen omzet, financiën, productie, orderportefeuille, personeelsbehoefte, investeringen en opleidingsmogelijkheden aan de orde gesteld. Ook wordt in elke ronde een specifieke actuele kwestie voorgelegd.

Actueel inzicht

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling) is blij met het inzicht dat het Brabant Business Panel verschaft: ”Het Brabant Business Panel in combinatie met de Brabantse Impact Monitor geeft ons inzicht over de stand van de Brabantse economie. Daardoor kunnen we snel gericht acteren als nodig.“
Het actuele inzicht kan de provincie helpen bij beleidsbeslissingen: “Mede op basis van de antwoorden uit het panel kunnen we kijken waar nu de meeste vraag naar is”, aldus van Gruijthuijsen. “Zo kunnen we bijvoorbeeld ons platform Brabant Leert voor bij- en omscholing beter inrichten. Het helpt ons de juiste keuzes maken. We hebben voor de zomervakantie besloten om vier maatschappelijke opgaven (digitalisering, duurzaamheid en circulariteit, campussen en bedrijventerreinen, en verstedelijking) een extra impuls te geven. Het Brabant Business Panel helpt ons om de investeringen zo in te zetten dat ze de meeste impact hebben.”

Brabantse Impact Monitor

Resultaten uit het Brabant Business Panel worden verwerkt in de Brabantse Impact Monitor, waarin de economische impact van het coronavirus in Brabant gemeten wordt. De Brabantse Impact Monitor verschijnt maandelijks.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!