Economische toekomstvisie kansrijk

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Werkgeversorganisaties zijn content met de eerste uitwerkingen van het regeerakkoord.

Economische toekomstvisie kansrijk

Werkgevers steunen economische toekomstvisie kabinet 
MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland steunen het kabinet Rutte/Verhagen in zijn visie op de economische toekomst van Nederland. Dat zeggen zij een reactie op de vandaag gepresenteerde bedrijfslevenbrief 'Naar de top' van minister Verhagen van EL&I. "Alleen een sterk bedrijfsleven kan in een open economie de komende decennia ervoor zorgen dat we ons geld, onze banen en onze welvaart blijven verdienen. De brief van minister Verhagen bevat hiervoor een goede leidraad."

De ondernemingsorganisaties noemen deze eerste uitwerking van het regeerakkoord "zeer kansrijk". Een goed ondernemingsklimaat en de keuze voor sectoren waarin Nederland uitmuntende kansen heeft wereldspeler te zijn, worden of blijven, vormen een prima basis voor een gezonde economie en werk voor iedereen. Ondernemend Nederland wil deze koers samen met het kabinet en kennisinstellingen verder uitwerken.

Een sterk ministerie van EL&I moet er voor zorgen dat het overheidsbeleid dat voor de economie en de topsectoren van belang is - onderwijs, belastingen, bereikbaarheid, ruimtelijke ordening, regelgeving, ondersteuning in het buitenland via ambassades - de gekozen koers stimuleert en ondersteunt. “We moeten op al deze terreinen streven naar excellentie.”

De extra nadruk op negen topsectoren zorgt ervoor dat innovatieve topspelers, groot en klein, op de wereldmarkt kunnen uitblinken. Voor de topsectoren is het kabinet er in geslaagd een aanzienlijk bedrag van 1,5 miljard euro uit bestaand geld vrij te maken. Per sector gaan teams van bedrijfsleven, overheden en wetenschap aan de slag met de concrete uitwerking. Juist die samenwerking is essentieel om de concurrentiekracht van deze sectoren echt te verbeteren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!