Ede fiscaal aantrekkelijk voor bedrijven

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Ede

Voor bedrijven is Ede belastingtechnisch gezien een aantrekkelijke vestigingsgemeente. Dat concludeert Bureau Panteia in haar onderzoek naar lokale lasten (over 2013) voor bedrijven in de 38 grote gemeentes in Nederland.

De OZB-tarieven voor eigendom en gebruik zijn in Ede laag: respectievelijk het 4de en de 3de laagste tarief van alle onderzochte gemeentes.

In Ede wordt geen precariobelasting geheven en Ede kent voor bedrijven geen reinigingsheffing. Ook voor de drank- en horecavergunning geldt dat Ede in de top 10 van laagste lasten staat.

Wethouder Evert van Milligen is terecht blij met de uitkomsten van dit onderzoek: ‘Dit rapport bevestigt dat het voor bedrijven gunstig is zich in Ede te vestigen. Uiteraard vinden we het als gemeente mooi, wanneer bedrijven voor Ede kiezen. Nu blijkt dat ze er ook nog eens fiscaal voordeel bij hebben ten opzichte van veel andere locaties. Het zijn lastige tijden voor ondernemers, we proberen hier zoveel mogelijk rekening me te houden. De conclusies uit dit rapport steunen ons hierin’.   

Lokale lasten

In het rapport zijn vergelijkingen gemaakt voor OZB (Eigendom en Gebruik), reclame-, precario- en toeristenbelasting, riool- en reinigingsheffing en leges voor omgevings-, gebruiks- en drank- en horecavergunningen.

Reclamebelasting

Omdat gemeentes verschil maken in de berekening van tarieven voor deze vorm van belasting, is een (kwantitatieve)  vergelijking moeilijk te maken. De gemeente Ede kent één tarief, zijnde: € 666,- (dus geen tariefdifferentiatie). ‘Dit maakt het tot een eenvoudige en robuuste heffing die voor ondernemers goed te begrijpen is. Ook de hoogte van de heffing is in vergelijking met andere grote gemeenten zeker niet hoog’, aldus het rapport Lokale lasten voor bedrijven.

Toeristenbelasting

De gemeente Ede hanteert een tarief van € 1,03 per overnachting. Ondanks dat er ook gemeentes zijn die helemaal geen toeristenbelasting heffen, zit Ede aan de lage kant. Ter vergelijking: de gemeente Haarlemmermeer hanteert een tarief van € 6,00 per overnachting.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!