Ede kondigt Food-programma aan

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Gemeente Ede

Ede komt met een breed opgezet programma om haar grote ambities op het gebied van Food waar te maken. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op 11 november 2014 besloten.

Ede kondigt Food-programma aan

Al eerder koos Ede voor Food als belangrijk thema. Met het programma wil de gemeente Ede krachtig verder gaan op de ingeslagen weg.

Met een ambitieus ‘Foodprofiel’ wil de gemeente zich onderscheiden van andere steden en regio’s, op nationaal en internationeel niveau. Hierbij trekt Ede samen op met de partners van de projecten KennisAs Ede-Wageningen en het World Food Center, zoals de gemeente Wageningen, Wageningen UR, Ziekenhuis Gelderse Vallei, NISB en de provincie Gelderland.

Kansen

Wethouder Food Leon Meijer: “In en rond Ede gaan wetenschappelijke kennis, dagelijkse praktijk, bestuurlijk en politiek draagvlak voor Food en smaak hand in hand. Ondernemerschap op gebied van Food geeft Ede kansen tot groei, toen en nu. Hierdoor is de kenmerkende landbouw en veehouderij ontstaan, zijn woon- en werkgebieden ontwikkeld en heeft het toerisme vorm gekregen”. Hij vervolgt: “Die historie, in combinatie met het zuivere water in de bodem van Ede, heeft ook gemaakt dat bedrijven zoals Riedel, NIZO Food Research en Essensor zich hier vestigden. Deze samenhang vertaalt Ede nu naar nieuwe verbindingen tussen kennis, opleiding, productie en distributie.”

Doel

Met het Food-programma wil de gemeente de economische kracht van Ede versterken. Zodat hoogwaardige, kennisintensieve Foodbedrijven en onderzoeksinstituten worden aangetrokken. Deze bedrijven sluiten aan en maken gebruik van de innovatiekracht van de Wageningen UR. Het gaat ook om de aantrekkingskracht en aantrekkelijkheid van de gemeente voor toeristen en (toekomstige) inwoners te vergroten. Daarbij is speciale aandacht voor het verstevigen van de wederzijdse band tussen stad en platteland.

Versterken

In Ede zijn de afgelopen jaren heel veel initiatieven rondom Food ontstaan: foodfestivals, samenwerkingen tussen lokale producenten, tussen grote kennisinstellingen en andere organisaties. Naast talloze andere grote en kleine ontwikkelingen rond Food. Met het programma wil de gemeente alle initiatieven waarderen, maar vooral ook stimuleren en versterken.

Leon Meijer: “We sluiten aan bij de historie van Ede en bij de vele al bestaande initiatieven van inwoners en bedrijven. Het bedrijfsleven is enthousiast over het FoodValley concept en wil zich met het thema Food versterken. De agrarische wereld, de kennis van Wageningen UR, ambachtelijke ontwikkelingen, lekker, smakelijk en gezond eten: het komt hier ieder moment van de dag samen en is steeds vaker voor iedereen zichtbaar. In onderwijs, in bedrijfsleven, in de stad en op het platteland.”

Raad

Binnenkort praat de gemeenteraad tijdens een beeldvormende vergadering over het Food-programma.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!