Ede voorziet in de behoefte aan gronden voor bedrijven

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Ede

Gemeente Ede wil voorzien in de toekomstige woningbehoefte en de behoeften van bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen. Hiervoor heeft de gemeente diverse gronden in bezit, bijvoorbeeld in Kernhem, op de Veluwse Poort en op het Bedrijventerrein A12.

Ede voorziet in de behoefte aan gronden voor bedrijven

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)

Voor deze gronden maakt de gemeente ruimtelijke plannen en grondexploitaties. Die grondexploitaties zetten de te maken kosten af tegen de in de toekomst te verwachten grondopbrengsten. Het financiële resultaat van de plannen wordt sterk beïnvloed door de verwachtingen van het afzettempo van de grond en de grondprijzen. De verwachtingen zijn te lezen in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2015, waarvan het college van B&W vandaag de uitgangspunten heeft vastgesteld.

In het MPG staat dus eigenlijk hoeveel grond de gemeente Ede in haar bezit heeft, wat de kosten hiervan zijn en wat de verkoop van de gronden voor het bouwen van huizen en bedrijfspanden mogelijk gaat opbrengen.

Onafhankelijk onderzoek

De verkoop van woningen loopt in Ede nog steeds goed. Maar de economische situatie maakt het toch nodig dat we de markt kritisch blijven volgen. In het bestuursconvenant 2014-2018 is door het College aangegeven dat er onafhankelijk onderzoek moest komen naar de grondprijzen. Dit onderzoek is nu gereed. Ook is er onafhankelijk onderzoek gedaan naar de verwachte afzet van woningen en bedrijfsterreinen. De conclusie luidt dat de totale behoefte aan gronden voor woningen en bedrijven naar verwachting gelijk blijft, maar dat de termijn waarop de woningen en bedrijven afgezet zijn waarschijnlijk moet worden verlengd.

Om de woningmarkt en bedrijven goed te bedienen is het van belang dat de gemeente Ede zich vraaggericht en ondernemend opstelt. De koers hiervoor wordt uitgezet in de koersnota Grondbeleid, die samen met de grondprijzennota ook vandaag is vastgesteld.

Gemeenteraad

De uitgangspunten van het MPG worden, samen met de koersnota Grondbeleid en de grondprijzennota 2015, met de raad besproken in de PDE van 15 januari 2015. Het MPG 2015 wordt bij de behandeling van de jaarrekening in mei vastgesteld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!