Eén adviesorgaan voor water, milieu en wonen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten willen van vier provinciale adviesorganen naar één Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid. Deze raad adviseert de provincie over maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens op alle aspecten van de leefomgeving van Gelderland.

Eén adviesorgaan voor water, milieu en wonen

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor een verordening vast te stellen op basis waarvan deze raad kan worden ingesteld.

De samenvoeging levert een bijdrage aan deregulering. Niet alleen krijgen de adviezen een meer integraal karakter, ook levert de samenvoeging efficiencywinst op.

Werkterrein
Gelderland kent op dit moment de Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving, de Provinciale Commissie Landbouw en Natuurbeheer, de Provinciale Commissie voor Stedelijke Vernieuwing en Wonen en het Gelders Beraad voor Bouwen en Wonen. Deze commissies worden straks opgeheven om op te gaan in de nieuwe Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid. Het werkveld strekt zich uit over de beleidsterreinen: ruimte, wonen, cultuurhistorie, mobiliteit, economie, landbouw, landschap, natuur, milieu, water en klimaat.

Voorstel voorzitter
Gedeputeerde Staten stellen op voordracht van de Commissaris van de Koningin aan Provinciale Staten voor om de heer P.J.J.M. Peters uit Didam te benoemen tot voorzitter van de nieuwe Provinciale Raad voor Omgevingsbeleid. De heer Peters is nu voorzitter van de Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!