Een standaard voor bedrijfsrapportage ideaal voor ondernemers

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB Nederland

Ondernemers kunnen vanaf 2013 hun complete financiële administratie voor hun inkomsten- en vennootschapsbelasting aanleveren bij één standaard: Standard Business Reporting (SBR).

Een standaard voor bedrijfsrapportage ideaal voor ondernemers

Nu doen zij dit nog via verschillende verplichte rapportages aan de Belastingdienst, KvK en het CBS. MKB-Nederland ziet in het standaardiseren van de bedrijfsrapportage veel voordelen voor het bedrijfsleven. Zo zullen bedrijven minder tijd kwijt zijn aan het invullen van de financiële gegevens.

Via het SBR kunnen ondernemers rechtstreeks aangifte doen voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting via eigen softwarepakketten of via intermediairs, zoals accountants. Verder kunnen de komende jaren ook andere belastinggegevens, de aanlevering van statistieken bij het CBS, de commerciële jaarrekening bij de KvK en kredietaanvragen bij banken via de nieuwe automatiseringsstandaard gebeuren. En dat levert een aanzienlijk efficiencyvoordeel op, stelt MKB-Nederland. Veel verschillende organisaties ondersteunen de nieuwe aanpak.

MKB-Nederland heeft er vertrouwen in dat de kosten van het nieuwe systeem niet voor rekening van het bedrijfsleven komt. Overheid, banken, softwareleveranciers en intermediaire dienstverleners van ondernemingen (zoals accountants) stellen in een verklaring dat zij niet verwachten dat de kosten worden doorberekend aan bedrijven. Op basis van de gemaakte afspraken gaan MKB-Nederland en VNO-NCW er vanuit dat de efficiencyvoordelen zoveel mogelijk aan ondernemingen wordt doorgegeven.

De intentieverklaring voor het SBR-programma is ondertekend door minister Verhagen (Economische Zaken), staatssecretaris Weekers (Financiën), organisaties van accountants, softwareleveranciers, een vertegenwoordiging van banken, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!