Een veiliger industrieterrein met een herzien bestemmingsplan

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Moerdijk

Momenteel werkt de gemeente Moerdijk aan de herziening van het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente bij de herziening over (externe) veiligheid.

Een veiliger industrieterrein met een herzien bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan biedt een kader voor de toekomst van het industrieterrein. De belangrijkste aandachtspunten daarin zijn de verankering van externe veiligheid en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Voordat de gemeenteraad een beslissing neemt over het bestemmingsplan, wordt er een onafhankelijk advies ingewonnen bij deskundigen op het gebied van (externe) veiligheid. De gemeenteraad heeft twee deskundigen, dhr. Ben Ale (Hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding TU Delft) en dhr. Menno van Duin (Lector Crisisbeheersing NIFV) bereid gevonden dit onderzoek uit te voeren.

Adviescommissie

Beide deskundigen zijn specialisten op het gebied van veiligheid en zulllen vanuit een breed perspectief naar het bestemmingsplan kijken. Ben Ale is momenteel hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft en heeft aan de wieg gestaan van de implementatie van externe veiligheid in Nederland. Menno van Duin is momenteel Lector Crisisbeheersing aan het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) en de politieacademie en richt zich al bijna 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing.

Oplevering advies

De adviescommissie beoordeelt het bestemmingsplan en geeft advies aan de gemeenteraad. Dit advies wordt als belangrijk onderdeel betrokken bij de besluitvorming over dit bestemmingsplan. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is gepland voor medio 2013. Op 27 september wordt het advies gepresenteerd aan de gemeenteraad in een informatiebijeenkomst.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!