'Eerst randvoorwaarden regelen voor arbeidsgehandicapten'

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW

Het opnemen van mensen met een arbeidshandicap in ondernemingen heeft pas kans van slagen als er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, aldus VNO-NCW.

 'Eerst randvoorwaarden regelen voor arbeidsgehandicapten'

Eerst moeten er volgens Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW, voldoende jobcoaches zijn en moet de subsidie op de loonkosten worden geregeld, als ook een no-riskpolis, zodat werkgevers bij ziekte van de werknemer geen financieel risico lopen.

Minimumloonniveau

Met de vakbonden moeten in cao's afspraken worden gemaakt over het opnemen van loonschalen op minimumloonniveau, betoogde Wientjes gisteren ook tijdens de hoorzitting over de Participatiewet in de Tweede Kamer.

Landelijk eenduidig

De VNO-NCW-voorzitter vindt dat de randvoorwaarden van het basispakket landelijk eenduidig moeten zijn, zodat werkgevers in alle 400 gemeenten in Nederland weten waar ze aan toe zijn. Voor (grotere) bedrijven met veel vestigingen verspreid over het land is het namelijk ondoenlijk om te onderhandelen met al deze gemeenten over het basispakket.

Herkeuren

In het sociaal akkoord is afgesproken dat in de komende tien tot twaalf jaar 100.000 mensen met een arbeidshandicap, waar onder veel Wajongers, een kans zullen krijgen op een baan bij een bedrijf.
De komende tijd wordt deze groep arbeidsgehandicapten beoordeeld op hun mogelijkheden om nog te kunnen werken. De FNV ziet pas wat in deze herkeuringen, die al op 1 januari 2015 beginnen, als er ook daadwerkelijk banen zijn. Wientjes zei dat hij met enig uitstel kan leven. Het herkeuren is vooral een zaak tussen vakbonden en kabinet.

Meer informatie over VNO-NCW:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!