home » nieuws » Industrie »

Eerste afvalcontainers op Hazeldonk-Meer onthuld

  • Industrie
  • Bron: Gemeente Breda

Op dinsdag 13 mei is met de onthulling van de eerste van de 120 afvalcontainers die geplaatst gaan worden de aanpak van zwerfafval op Logistic Center Hazeldonk-Meer officieel van start gegaan.

Eerste afvalcontainers op Hazeldonk-Meer onthuld

Burgemeester Rombouts van Stad Hoogstraten, wethouder Bergkamp van de Gemeente Breda en Ton van Tilburg, voorzitter van Logistic Center Hazeldonk Meer, onthulden de eerste afvalcontainers. Daarmee werden ook de eerste informatiepanelen en andere uitingen van de campagne ‘Keep it clean’ zichtbaar op het Nederlands-Belgische bedrijventerrein.

Het project, met de officiële projectnaam ‘Litter Free Transport Zone’, maakt deel uit van een impuls om de kwaliteit van het Nederlands-Belgisch bedrijventerrein verder te verbeteren. De Europese Unie stelt hier vanuit Interreg IV A Vlaanderen-Nederland een subsidie van € 90.000,- voor beschikbaar.

Alle inzet op het bedrijventerrein is gericht op het voorkomen van zwerfafval en het stimuleren van het gescheiden inzamelen van afval. Daarbij ligt de nadruk op het stimuleren van de vrachtwagenchauffeurs om afval naar de containers te brengen en het daar te scheiden. Het aanbieden van voldoende afvalcontainers op de juiste locaties van het grensoverschrijdende terrein is een belangrijke voorwaarde om de problematiek van het zwerfafval aan te pakken. Ook andere maatregelen leveren een positieve stimulans zoals aanpassingen in de openbare ruimte, het optimaal beheren en dagelijks schoonmaken van het terrein en het overbrengen van de gezamenlijke boodschap  ‘Keep it clean’ op een manier die de aandacht trekt van de chauffeurs.

Lancering ‘Keep it clean’

Deze maand worden de 120 afvalcontainers op het hele bedrijventerrein uitgerold. Op iedere locatie komen  ten minste twee afvalcontainers: een voor PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons) en een voor restafval. De informatievoorziening rondom de containers is te vinden op informatiepanelen, vlaggen en wegmarkeringen. Ook de horeca en andere bedrijven gericht op dienstverlening aan de vrachtwagenchauffeurs haken aan bij de campagne ’Keep it clean’.

Schoonhouden en monitorenNaast het aanbieden van afvalcontainers, maakt ook het dagelijks beheer van het terrein door maatschappelijke kwetsbare groepen deel uit van de aanpak. Dit gebeurt door de ATEA-groep. Verder maken de betrokken overheden en organisaties afspraken over het monitoren en op een gelijke manier verwerken van de meetgegevens over zwerfafval. Dit is nodig voor een goed, eenduidig beeld zodat de resultaten vergelijkbaar zijn.

Grensoverschrijdende samenwerking

De aanpak van zwerfafval is een uniek grensoverschrijdend project en bovendien één van de speerpunten uit het wijkplan Hazeldonk-Meer. De ondernemers van Logistic Center Hazeldonk Meer willen hiermee de kwaliteit verder verbeteren en werken aan een positief imago van het bedrijventerrein. LIFT krijgt als proefproject steun van de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). IOK Afvalbeheer is hoofdpartner voor dit Europese project. Daarnaast zijn ook de Nederlandse organisaties Gemeente Schoon en Beheeraccent betrokken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!