Eerste bijdrage innovatiebudget vrijetijdseconomie Drimmelen uitgekeerd

  • Toerisme & Recreatie
  • Bron: Gemeente Drimmelen

De gemeente Drimmelen stelt voor het eerst een deel van haar innovatiebudget vrijetijdseconomie beschikbaar. Deze eerste bijdrage, van in dit geval 2500 euro, gaat naar het nieuwe evenement ‘Puur Genieten Amerstreek’.

Eerste bijdrage innovatiebudget vrijetijdseconomie Drimmelen uitgekeerd

Het evenement Puur Genieten Amerstreek is op eigen initiatief opgezet, betrekt lokale en regionale ondernemers en heeft maatschappelijke meerwaarde.

Innovatiebudget vrijetijdseconomie

De gemeente Drimmelen heeft eind 2013 het beleidsplan vrijetijdseconomie vastgesteld. Hierin is budget vrijgemaakt om  vernieuwende evenementen en ideeën voor vrijetijdsbesteding in de gemeente Drimmelen te belonen. De gemeente heeft een innovatiebudget van totaal 50.000 euro voor de komende 4 jaar. Ondernemers of verenigingen die ook in aanmerking willen komen voor innovatiebudget moeten onder ander aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Aanvragen moeten passen in de visie vrijetijdseconomie
  • Het project moet vernieuwend zijn, duurzaam met aandacht voor ecologie, economie en sociaal-maatschappelijke aspecten.
  • Het project moet in ieder geval een lokale of een regionale uitstraling hebben.
  • Projecten die met meerdere partijen ontwikkeld worden hebben een pré, net als projecten die de leefbaarheid versterken.

Voor meer informatie over innovatiebudget kunt u  contact opnemen met c.wouters@drimmelen.nl.

Puur Genieten Amerstreek

Het evenement Puur Genieten Amerstreek vindt plaats in het weekend van 27 tot en met 29 juni 2014. Het is op het strand bij Beachclub Puur in Drimmelen. Het evenement is vrij toegankelijk en wil het recreatieve Amerstreek gebied promoten. Horeca-ondernemers bieden gerechten aan en er is een activiteitenprogramma voor een breed publiek. Een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Leergeld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!