Eerste certificaten Prestatieladder Socialer Ondernemen uitgereikt

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: TNO

Vorige week hebben zestien bedrijven in Nederland een erkenning op de Presentatieladder Socialer Ondernemen (PSO) overhandigd gekregen. De erkenning toont aan dat deze bedrijven meer dan gemiddeld bijdragen aan werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eerste certificaten Prestatieladder Socialer Ondernemen uitgereikt

De PSO is ontwikkeld door TNO in nauwe samenwerking met stakeholders. Met het instrument kan objectief worden bepaald in welke mate een organisatie bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Eén prestatieladder voor social return

Aukje Smit projectleider: 'De PSO is geen statisch instrument, maar wordt doorontwikkeld op basis van ervaringen in de praktijk en nieuwe ontwikkelingen. In dat kader gaan ook TNO, Vernieuwing Bouw (platform voor organisaties die vernieuwing in de bouw nastreven) en De Normaalste Zaak samenwerken om te komen tot één samenhangende prestatieladder voor social return, waar de PSO integraal deel van zal uitmaken. Opdrachtgevers als gemeenten, rijksoverheid en bedrijfsleven krijgen hiermee één krachtig instrument waarmee social return op een duurzame wijze verder kan worden ontwikkeld.'

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!