Eerste cijfers Banenafspraak 2017 gepubliceerd: positieve trend zet door

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: VNO-NCW Midden

Het UWV heeft de Trendrapportage Banenafspraak over het eerste kwartaal van 2017 gepubliceerd. Deze trendrapportage bevat de stand van zaken over het aantal gerealiseerde banen voor mensen met een arbeidsbeperking per 31 maart 2017, zoals bekend in de arbeidsmarktregio’s.

Eerste cijfers Banenafspraak 2017 gepubliceerd: positieve trend zet door

De trendrapportage is een momentopname en geen officiële telling, die wordt eens per jaar bekendgemaakt (kijk hier voor de officiële cijfers over 2016). 

Positieve trend zet zich voort

Uit de trendrapportage blijkt dat het aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking nog steeds stijgt. Het aandeel uitzendbanen en detacheringen wordt daarbij wat kleiner, het aandeel dienstverbanden rechtstreeks bij werkgevers iets groter. Ook volgens de cijfers van de trendrapportage eerste kwartaal 2017 is de marktsector goed op weg om de eerstvolgende doelstelling, 23.000 banen eind 2017, te halen. Om die banen daadwerkelijk te realiseren zullen in het komende half  jaar nog de nodige inspanningen vereist zijn.

Voorwaarden op orde

Het spreekt voor zich dat de voorwaarden voor werkgevers op orde moeten zijn om de doelstelling te kunnen halen. Dan gaat het bijvoorbeeld om werkgeversdienstverlening en transparantie in het aanbod van kandidaten. Uit de peiling van UWV blijkt bijvoorbeeld opnieuw dat veel gemeenten achterblijven in het aanmaken van profielen van kandidaten. Vanuit VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, initiatiefnemers van Op naar de 100.000 banen, blijven we voor deze transparantie, de werkgeversdienstverlening en de eenduidige inzet van regelingen en ondersteuning zowel landelijk als regionaal aandacht vragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Schuijer van VNO-NCW.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Everts & Weijman Everts & Weijman

Beleef Groen, Geniet Groen