Eerste Delta Region Business Event: iedereen heeft rol in het boosten van regionale innovatie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Strategic Board Delta Region

“Duurzaam zijn de dingen die eeuwig meegaan en met de tijd beter worden. “ De treffende woorden van keynote speaker Marga Hoek van De Groene Zaak sloten naadloos aan op de prachtige historische locatie van het eerste Delta Region Business Event op 15 december in Bergen op Zoom.

Eerste Delta Region Business Event: iedereen heeft rol in het boosten van regionale innovatie

Zo’n 70 ondernemers uit de regio kwamen er bijeen om de laatste stand van zaken te horen rond het Delta Region Network. Vanuit de clusters Maintenance, Logistiek en Biobased werden concrete resultaten van innovatieprojecten gepresenteerd. Tussendoor konden de gasten per sms hun mening geven over stellingen met betrekking tot de economische noodzaak van slimme innovatie en de eigen rol van ondernemers in de innovatieagenda. De dag sloot af met een verrassende verbeelding van de kracht van het netwerk.

Gebiedgericht worden

Ingeleid door dagvoorzitter Lia Voermans, directeur van Delta Region office, schetste Marga Hoek als duurzaam ondernemersboegbeeld de grote lijnen van ondernemen in een nieuwe economie. “Heb het lef voorop te lopen en de vragen van de toekomst te beantwoorden met business modellen van nu. Hoe zorg je dat wat vandaag geld kost, morgen waarde heeft en dat je het omkeert van een kosten- naar een opbrengstmodel? Dat vraagt om een nieuwe manier van ondernemen. En om verbinden met bedrijven in andere sectoren en steeds meer gebiedgericht worden. Ook de overheid moet beleidsobstakels weghalen voor duurzaam ondernemen. Elke stap levert nu nog meer vragen dan antwoorden. Dat moeten we wegnemen om innovatie aan te jagen. Opschaling is hard nodig. En als je vanuit een breed waardeprincipe naar de economie kijkt, hoe ziet ondernemen dan uit?”

Wereld is een boekhouding

Hoek pleitte ervoor de wereld als een boekhouding te zien: ”Kijk naar de waarde die je hebt om welvaart te creëren in plaats van naar productie en output. Creëer een inclusive economy waarbij alle kapitaalsoorten hun waarde vasthouden: een holistisch model. We moeten geld en onderliggende waarde herkoppelen voor waardecreatie op economische, sociale en financiële assets. Jonge ondernemers redeneren in mijn ervaring al duurzaam: hun ambitie ligt automatisch op dat niveau.”

Complementaire netwerken verbinden

“Kennis delen en complementaire netwerken verbinden is cruciaal voor duurzaam ondernemen. Als we productieprocessen herontwerpen vanaf het begin en dat verbinden met ICT en big data, hebben we positieve impact op grote schaal. We moeten nieuwe technologische mogelijkheden toepassen binnen de economische beperkingen die er zijn. Gebieden moeten groot genoeg zijn om schaal te maken. Als we kennisinstellingen, overheid, ondernemers én financiën verbinden maken we het verschil, ook internationaal.”

Goede groei

“Dat vraagt wel iets van alle betrokkenen: een andere manier van kijken. Het gaat om grote cases maken. Opschalen én internationale bekendheid. Groei moet goede groei zijn. De crux zit hem in financieringen en investeringen. Het wordt nu risicovol om niét duurzaam te ondernemen: oud denken wordt riskant en nieuw denken steeds kansrijker. Dat is een kantelpunt. Ondernemers zijn daarbij van nature idealisten die met beide benen in de praktijk staan,” besloot Hoek.

Kennis delen

Daan van Doorn, voorzitter van de Strategic Board Delta Region, was blij met de spiegel die werd voorgehouden. “We staan voor een nieuwe ontwikkeling die steeds sneller gaat. Business modellen veranderen razendsnel. Wie hier vandaag aanwezig is, heeft daar belangstelling voort en geeft er zelf invulling aan. Als Delta Region hebben we met weinig middelen de afgelopen drie jaar die ontwikkeling gestimuleerd en geactiveerd. De vraag daarbij is: hoe gaan we van een gesloten systeem naar een open systeem? Door samenwerken in triple helix verband geven we daarin de juiste boost. We hebben de juiste mensen gevonden om op de kansrijke gebieden samen te komen. En om de cross-over's tussen MKB en grootbedrijf te versnellen. We werken samen, en niet op een eiland. Het hoeft weinig te kosten om kennis te delen en daar tóch veel economisch voordeel uit te halen.”

Generatie Y

“Als je voor de spiegel staat, weet je wat onderhoud is.” Cor Kloet, voorzitter Cluster Maintenance Delta kenschetste de onderhoudssector als The Invisible. “Onderhoud is de onzichtbare levenslijn van de economie.” En riep de aanwezige gevestigde orde op om volgende keer ieder een ondernemer uit de Generatie Y mee te nemen en met elkaar te denken over ondernemen op een nieuwe manier. “In deze regio hebben we een heel breed speelveld. Over allerlei industriële sectoren heen. Delta Region Network legt de verbinding. En WCM doet in ons geval het werk. Dat doen we ook samen met andere regio's en andere gebieden. Mijn devies is: stap over je eigen grenzen heen. Kijk breder. Of je nou een eenpitter bent, of een groot concern.”

Succesproject CAMPIONE

Een van de successen in de maintenancesector werd gepresenteerd door Paul van Kempen van CAMPIONE. “Ik zie de Delta Region als innovatieversneller zodat we onze technologie snel en goed naar een wereldwijde markt kunnen brengen. Jan Louws van Delta Netwerkgroep illustreerde deze visie met het voorbeeld van het voorspelbaar maken van onderhoud van windparken.

Creatieve biobased-toepassingen

Willem Sederel, voorzitter cluster Biobased Delta onderstreepte de kracht van de regio als het gaat om de grondstoffenpositie, voortreffelijke logistiek, en een sterke kennisas. “We werken grenzeloos samen en hebben een triple helix die het goed doet. We zijn als de regio nog steeds het belangrijkste voorportaal voor het ARRR-cluster. We moeten innoveren en de wereld vraagt om vergroening. Op groen is alleen geen premie meer realiseerbaar. Maar we willen wel footprint verminderen en betalen voor meer functionaliteit. Daarin maken wij als Biobased Delta goede gerichte keuzes. De regionale agenda bruist en borrelt aan alle kanten. En er zijn legio voorbeelden voor de meest creatieve fantastische toepassingen van bio grondstoffen. In aanvulling schetste Rop Zoetemeyer REDEFINERY als een uitgebreid voorbeeld vanuit de industrie en de effectieve manier waarop schaalvoordelen worden benut. Vice-voorzitter van de Strategic Board Gerard van Harten sloot aan met de toevoeging dat de transitie ook sociale aspecten kent. “Het gaat om circulaire, biobased én een zuinigere economie. Dat is de uitdaging die we in de regio proberen in te vullen. En een kans om te benutten.”

Logistieke diamantjes

Volgens Arn van der Vorst, voorzitter cluster Logistiek Delta moeten we op zoek gaan naar wat wij specifiek kunnen en andere regio’s niet: “Logistiek is vaak traditioneel en versnipperd. Door ondernemers bij ons aan tafel te krijgen is een groot deel van het regionale bedrijfsleven aangesloten. De link met het onderwijs en de arbeidsmarkt is cruciaal. We moeten niet meer kijken naar banen maar naar wat er gedáán moet worden. En nadenken over meer dan wat we nu weten en kennen. En welke gevolgen dat kan hebben onder meer voor onze logistieke wereld. Wij hebben daarvoor vier ‘tafels’: Innovatie en techniek, onderwijs en arbeidsmarkt, Business Development, en infrastructuur en ruimte Het gaat niet alleen om grootbedrijf maar ook om duizenden MKB-ers. Doe-projecten zijn belangrijk maar we moeten veel sámen doen. En de diamantjes uit de regio naar boven toveren voor meer bedrijvigheid.”

Zeeuwse connectie

Erwin Salemink van Zeeland Connect sloot aan met een indrukwekkend filmpje over de samenwerking in de regio Zeeland. Zijn toelichting ging in op innovatie door verbinden met landelijke netwerken en politiek. En benadrukte het belang van kennisplatforms en een strategie voor de regio. Met trots kondigde Salemink aan dat Zeeland Connect als eerste samenwerkingsverband data aan de topsectoren kan aanleveren. “Onze ambitie is de kop boven de dijk uit te steken.” Willem Heeren, lid van de Strategic Board Delta Region pleitte er vervolgens voor de lat hoog te leggen: “De regio kan topspeler worden. Kijk naar innovatie, effectiviteit en productiviteit. We zijn allemaal onderdeel van dit netwerk. We kunnen alleen die beoogde toppositie bereiken door goed opgeleide mensen er nog een flink tandje bij te zetten. “

Gebruik gezamenlijke visie

Afsluitend gaf Gerard van Harten de aanwezige ondernemers de boodschap mee om verder te kijken dan de dag van vandaag, en de punt op de horizon verder weg te leggen. “De initiatieven die we vandaag zagen, vinden allemaal plaats onder de koepel waarin we ons hebben verbonden in deze regio. Maak gebruik van die gezamenlijke visie. En geef mét elkaar richting aan dit belangrijke proces.”

Samen vormen we netwerk

De informatierijke ochtend kreeg een verrassend slotstuk toen de aanwezige gasten zichzelf stuk voor stuk terugzagen komen in het beeldmerk van Delta Region Network. Daarmee onderstrepend dat de kracht van het netwerk bestaat uit degenen die het samen vormen.

Meer informatie over Strategic Board Delta Region:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!