Eerste stappen Briellaerd-Noord worden gezet

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld start met ingang van maandag 5 september 2011 met het bouwrijp maken van het toekomstige bedrijventerrein Briellaerd-Noord.

Eerste stappen Briellaerd-Noord worden gezet

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanleggen van de riolering, nutsvoorzieningen en een bouwweg. Het werk wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Vink Aannemingsbedrijf B.V. uit Barneveld en Bruil Infra B.V. uit Ede. Op 1 december 2011 moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

De gemeente Barneveld realiseert ten noorden van het bedrijventerrein De Briellaerd een uitbreiding van het bedrijventerrein met circa 5 hectare. Op het nieuwe bedrijventerrein is ruimte voor in totaal veertien bedrijven. Op dit moment is de gemeente Barneveld in overleg met vier ondernemers voor een locatie op het nieuwe bedrijventerrein. Belangstellenden voor een bouwkavel op Briellaerd-Noord kunnen contact opnemen met de gemeente Barneveld, tel. 14 0342.

Voordat de eerste kavels kunnen worden ontwikkeld, wordt het gebied bouwrijp gemaakt. De gemeente Barneveld heeft de afgelopen periode het werk aanbesteed en gegund aan de aannemerscombinatie Vink Aannemingsbedrijf B.V. en Bruil Infra B.V. uit Ede.

Bouwrijp maken
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanleggen van een rioleringsstelsel, het aanleggen van nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) en een bouwweg. De werkzaamheden beginnen in de week van 5 september 2011 en moeten uiterlijk 1 december 2011 zijn afgerond. Het werk start aan de zijde van het bestaande bedrijventerrein.

Bedrijven blijven bereikbaar
Het bouwverkeer maakt gebruik van de Anthonie Fokkerstraat en de parallelweg van de Plantagelaan. Het bedrijventerrein De Briellaerd blijft tijdens het bouwrijp maken van Briellaerd-Noord normaal bereikbaar.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!