Eigen modelovereenkomst Hays voor ZZP'ers goedgekeurd

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Hays

Recruitmentorganisatie Hays heeft goedkeuring van de Belastingdienst ontvangen voor de door haar ontwikkelde modelovereenkomst. De overeenkomst heeft als doel om opdrachtgevers te ontzorgen en ZZP’ers een betere juridische basis te geven bij het aannemen en uitvoeren van werk.

Eigen modelovereenkomst Hays voor ZZP'ers goedgekeurd

Inmiddels zijn de eerste Hays-modelovereenkomsten gebruikt bij de inzet van ZZP’ers. De komende maanden vindt verdere uitrol plaats in de diverse sectoren waar de recruitmentorganisatie actief is.

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie

Sinds de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie - de Wet DBA - op 1 mei van dit jaar van kracht werd, zijn ruim 4.000 modelovereenkomsten ter beoordeling aan de Belastingdienst voorgelegd. Daarvan zijn er enkele honderden goedgekeurd. Het werken met een goedgekeurde modelovereenkomst biedt de zekerheid aan inleners en ZZP’ers dat de opdracht ‘buiten dienstbetrekking’ wordt uitgevoerd, mits in de praktijk ook aan de gemaakte afspraken wordt voldaan. 

Ontzorgen en beschermen

Robert van Veggel, managing director Hays Nederland: “De discussie rond modelovereenkomsten spitst zich tot op heden veel te veel toe op de fiscale aspecten van de inzet. Er zijn echter nog veel meer thema’s waar je als inlener heldere afspraken over wilt maken met externen die je inhuurt en waarover ook de ZZP’er zelf graag duidelijkheid wil hebben. Denk aan geheimhouding, het omgaan met intellectueel eigendom, maar ook praktische zaken als werktijden of de wijze van factureren. In onze modelovereenkomst zijn dergelijke afspraken al wél opgenomen zodat er een praktisch bruikbaar model ligt. Hiermee ontzorgen wij opdrachtgevers zodat zij zich volledig kunnen richten op het selecteren van de beste man of vrouw voor de opdracht.”

De specialisten van Hays ervaren dat de modelovereenkomst het voor partijen aanzienlijk makkelijker maakt om te kiezen voor flexibele krachten. “Ook voor de ZZP’er biedt onze overeenkomst een stabiele basis en maximale zekerheid. Voor beide partijen geldt nu dat de tijdelijke inzet snel en op transparante wijze van start kan gaan”, zegt Van Veggel.

Online DBA-scan

Hays ontwikkelde tevens een online DBA scan. Zowel ZZP’er als inlener leggen hierin vast hoe zij de samenwerking in de praktijk invullen. Deze tweezijdige benadering is uniek in de markt. Hays geeft een maatwerk advies op basis van de uitkomsten en kan bijsturen waar nodig zodat de praktijk aansluit op de gemaakte afspraken. Op deze wijze biedt Hays maximale zekerheid dat wordt voldaan aan de Wet DBA.

Meer informatie over HAYS:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!