Eindhoven door EU geselecteerd voor ontwikkeling als Smart City

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Eindhoven

Eindhoven heeft samen met o.a. de steden Manchester (Groot-Brittannië) en Stavanger (Noorwegen) een Smart City voorstel ingediend voor de Smart Cities Call Horizon 2020, die door de Europese Commissie is uitgeschreven.

Eindhoven door EU geselecteerd voor ontwikkeling als Smart City

Op 6 oktober 2014 heeft de Europese Commissie het “TRIANGULUM” partnerschap uitverkoren om de besprekingen te starten die zullen leiden tot een uitvoeringscontract. Dit gaat maximaal 3 maanden duren.

Het consortium bestaat in Eindhoven uit zes partners: VolkerWessels, Park Strijp Beheer, Woonbedrijf, Technische Universiteit Eindhoven, KPN en de Gemeente Eindhoven. De gevraagde subsidie is voor een looptijd van vijf jaar en bestaat voor de partners in de stad uit € 6,4 miljoen en 254 ‘mensmaanden’

Eindhoven Smart City

Het Smart City voorstel “TRIANGULUM, initiate, demonstrate, replicate” omvat sectoroverschrijdende beleidsterreinen van energie, mobiliteit, innovatie en data. Het woord ‘Smart’ duidt vooral op het gebruik van (open) data in combinatie met maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving, in het bijzonder ten aanzien van duurzame energie en mobiliteit.

Het voorstel bevat negentien hoofdactiviteiten. De focus ligt op twee voorbeeldwijken in Eindhoven: Strijp-S en Eckart Vaartbroek, de zogenaamde ‘lighthouse-gebieden’. Een mooi voorbeeld is het samen met het op Strijp-S aanwezige innovatieve bedrijfsleven ontwikkelen van slimme toepassingen rondom thema’s als veiligheid, mobiliteit en energie en het beschikbaar stellen van begeleiding en financieringen hiervoor.

Ander voorbeeld is het gebruik van het instrument ‘WoonConnect’ voor huurders en Woonbedrijf in Eckart Vaartbroek voor het communiceren van het effect op de woonkosten bij renovatie van de woningen.

Coördinatie naar de EU

Het Fraunhofer Instituut (Du) heeft het voorstel in Brussel ingediend. Zij zijn ook de overall projectmanager en verantwoordelijk voor de totale realisatie de komende jaren. Zij moet toezien dat oplossingen in co-creatie tot stand komen tussen partijen en dat de activiteiten voldoende innovatief zijn en herhaalbaar in andere steden of regio’s in Europa. Daarom wordt er samengewerkt met zogenaamde ‘volgende steden’ Sabadell (Spanje), Leipzig (Duitsland) en Praag (Tsjechië).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!