Eindhoven en Helmond moeten spilpositie krijgen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Zuidoost-Brabant moet zwaar inzetten om de bereikte resultaten in Brainport verder te verankeren en uit te bouwen. Daartoe moeten de 3 O's eensgezind middelen binnenhalen en betrokken raken bij de cruciale (inter)nationale nota’s.

Eindhoven en Helmond moeten spilpositie krijgen

Dat is één van de aanbevelingen voor Zuidoost-Brabant van de Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant onder leiding van Helmi Huijbregts.

Rapport ‘Veerkrachtig bestuur in Zuidoost-Brabant’

In het vandaag gepresenteerde rapport ‘Veerkrachtig bestuur in Zuidoost-Brabant’ beveelt de commissie aan om – waar binnen SRE nog geen eensgezindheid is – provincie Brabant, Eindhoven en Helmond een tripartite-platform te laten inrichten als voorloper van nieuwe regionale samenwerking. Om slagvaardig en effectief te kunnen opereren, is het volgens de commissie een optie dat de gemeenten in het stedelijk gebied komen tot vergaande afspraken met bijbehorende delegatie van bevoegheden aan de gemeente Eindhoven. Mocht dat op korte termijn niet tot het gewenste resultaat leiden, dan stelt de commissie voor dat Eindhoven samen met de omliggende gebieden de gemeente Groot-Eindhoven vormt.

Spilpositie

De commissie stelt verder dat de provincie de spilpositie van de 2 trekkende gemeenten Eindhoven en Helmond - en daarmee ook de perifere rol voor de andere gemeenten - duidelijk moet erkennen. Dat zal de samenhang in de regio ten goede komen, aldus de commissie. 

Sterke subregio's

De slagkracht is volgens de commissie te vergroten door 3 of 4 sterke subregio's te vormen waarin gemeenten exclusief met elkaar samenwerken: regio (gemeente) Eindhoven, de Peellandgemeenten en één of 2 regio's in het landelijk gebied / (Groot) Kempen. Een sterke regio rond Eindhoven heeft een sterke counterpart nodig, aldus de commissie. Daartoe zullen de gemeenten in De Peel met Helmond als centrum intensief moeten gaan samenwerken.

De commissie acht het raadzaam dat Oirschot aansluit bij het stedelijk gebied van de regio Eindhoven, aangezien volgens deze gemeente de huidige Kempen-samenwerking de benodigde kwaliteitsverbetering niet kan leveren.

Tot slot beveelt de commissie aan om een bestuurskrachtonderzoek uit te voeren in Nuenen c.a. en Waalre. Als daarin het beeld van onvoldoende bestuurskracht wordt bevestigd, adviseert de commissie om deze gemeenten op korte termijn te herindelen met Eindhoven.

Klankbordgroep Krachtig Bestuur

In een reactie op de aanbevelingen van de adviescommissie geeft de Klankbordgroep Krachtig Bestuur in Brabant onder leiding van Gerrit Jan Swinkels aan dat in het stedelijk gebied Eindhoven en de regio er omheen bestuurlijke grenzen aan de sociaal-economische ruimtelijke en maatschappelijke realiteit moeten worden aangepast. Dat is nodig om de hoge ambities te realiseren en voorsprong verder uit de bouwen, aldus de klankbordgroep.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!