Eindhoven gaat voor slimme en gezonde verstedelijking

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Eindhoven

Wie wil er nou niet wonen in een omgeving waar allerlei voorzieningen binnen handbereik zijn en de leefkwaliteit een basis vormt voor een goede gezondheid. Verstedelijking is aan de orde van de dag; ook in de regio Eindhoven.

Eindhoven gaat voor slimme en gezonde verstedelijking

Directeur Klimaat, Lucht en Geluid Van Empel (ministerie van Infrastructuur en Milieu), directeur Robberse (Rijkswaterstaat Zuid-Nederland) en wethouder Schreurs (gemeente Eindhoven) sluiten daarom een intentieverklaring voor het slim benutten van elkaars kennis en mogelijkheden.

Meer waarde door een horizontale samenwerking

De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in de brief 'Modernisering Milieubeleid' aangegeven dat zij gezondheid binnen haar milieubeleid centraal stelt en hier met partners op stedelijk niveau mee aan de slag wil. Daarom zet zij in op coalities met gemeenten en andere partijen, om elkaars kennis en capaciteit te bundelen en te werken aan een slimme, gezonde en leefbare vormgeving van de stad. De verkregen inzichten ten gevolge van de samenwerking worden door de gemeente Eindhoven ingezet om de Omgevingswet / Lokale Omgevingsvisies in 2017 optimaal voor te bereiden.

Innovaties testen in de regio

In de intentieverklaring zijn gebieden aangegeven die de partners, samen met andere partijen, willen verkennen op kansen om de leefkwaliteit te verbeteren. Daarnaast zijn de meer algemene onderwerpen van samenwerking/verkenning beschreven, zoals het uitvoeren van een pilot rondom een mogelijk nieuw instrument om gezondheidseffecten van de leefomgeving integraal in kaart te brengen.

Eindhoven onderscheidt zich op het gebied van Smart City, vanwege inzet van nieuwe technologie/sensoren, innovatie en design, triple helix aanpak (zoals Roadmaps) en als Living Lab. Eindhoven nodigt IenM nadrukkelijk uit om de stad/regio te gebruiken om eigen innovaties te testen. Ook de andere rol waarin de gemeente samenwerking met lokale initiatieven aangaat is voor het rijk van belang, zoals bijvoorbeeld de afspraken over Ontwikkelend Beheer in Vaartbroek-Eckart.

Samenwerking binnen een nieuwe organisatie

Binnen de gemeente wordt de samenwerking georganiseerd volgens de aanpak van het nieuwe Ruimtelijk Domein. De nieuwe organisatie maakt betere aanpak mogelijk door de nieuwe, meer integrale sturing vanuit Programma- en Gebiedsmanagement. Ook structurele afstemming en samenwerking binnen het Eindhovense college is essentieel om gezonde verstedelijking mogelijk te maken.

In de pilot zijn alle onder het raadsprogramma Ruimte Collegeproducten betrokken (RO, Openbare ruimte, Groen, Water, Verkeer, Milieu, Duurzaamheid, Licht, Innovatie, Wonen, VTH) en is er een stevige verbinding met het lokaal Gezondheidsbeleid (Sociale Domein) en GGD-bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!