Eis aan Ecoflow: zaterdag einde aan stank

  • Farma & Zorg
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Het afvalwaterzuiveringsbedrijf Ecoflow moet er voor zaterdag 16.00 uur in slagen definitief een einde te maken aan de stankoverlast.

Het afvalwaterzuiveringsbedrijf Ecoflow moet er voor zaterdag 16.00 uur in slagen definitief een einde te maken aan de stankoverlast.

In elk geval kan dat door het afvoeren van het vervuilde water maar wellicht ook door het nemen van maatregelen op het eigen terrein. Dat is de strekking van de ‘last onder bestuursdwang’ die de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant vanmiddag heeft opgelegd aan de directie van Ecoflow.

De omgevingsdienst voert namens de provincie het milieutoezicht op bedrijven uit. Medewerkers van de omgevingsdienst hebben het bedrijf vandaag bezocht nadat de stankklachten toch weer terugkwamen. Zij constateerden dat het nu veel minder stinkt dan de afgelopen tijd en dat er geen H2S-vorming (waterstofsulfide - ‘rotte eierenlucht) meer is. Toch stinkt het – met name in de directe omgeving van Ecoflow nog steeds en daarom wordt nu bestuursdwang toegepast.

Bestuursdwang

Uiterlijk zaterdag 16.00 uur moet het bedrijf erin zijn geslaagd de stank blijvend te beëindigen. Het bedrijf kan dat doel bereiken door het afvalwater af te voeren naar erkende verwerkers maar wellicht ook f door het treffen van maatregelen op eigen terrein. Is er zaterdag om 16.00 uur nog steeds last van onaanvaardbare geuroverlast en is het afvalwater nog steeds aanwezig, dan zal het door de overheid op kosten van Ecoflow worden afgevoerd. Dat betekent in dat geval wel dat de stank nog even duurt totdat het water is afgevoerd.

Slechts tijdelijk onder controle

De stankoverlast ontstond zondagavond door technische problemen. Door onbekende oorzaak kwam tijdens het zuiveringsproces een grote hoeveelheid waterstofsulfide (H2S) vrij, herkenbaar aan de zogenaamde ‘rotte-eierenlucht’. Sindsdien heeft het bedrijf op allerlei manieren en met ingehuurde expertise geprobeerd het biologische proces positief te beinvloeden. Metingen wezen uit dat Ecoflow de situatie gisteren rond het middaguur onder controle had. Naar vannacht bleek slechts tijdelijk..

Meldingen

Bij de gemeente Son en Breugel, de gemeente Eindhoven en bij de milieuklachtencentrale van de provincie kwamen de afgelopen dagen - en ook vanmorgen - veel meldingen binnen van omwonenden en omliggende bedrijven. Er waren ook veel vragen over mogelijk gevaar voor de volksgezondheid.

Niet gevaarlijk

Volgens de GGD zijn de gemeten concentraties schadelijke stoffen in de lucht verwaarloosbaar en niet schadelijk voor de volksgezondheid, ook al kunnen er (tijdelijke) klachten ontstaan als hoofdpijn en prikogen.
Heeft u vragen over gezondheid?, Op de website van de GGD (www.ggdbzo.nl ) staat meer informatie inclusief een lijst met vragen en antwoorden op het gebied van gezondheid. Daarnaast kunt u hierover bellen met de GGD 0900-3686868 (Bureau Gezondheid, Milieu,en Veiligheid, GGD’en Brabant / Zeeland).

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!