Elburg goed voorbereid op financieel matige tijden

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Veluweland

De gemeenteraad van Elburg bespreekt op 28 juni de Voorjaarsnota 2010. In deze voorjaarsnota houdt het college van B&W voorlopig rekening met een verlaging van de algemene rijksbijdrage van 1,8 miljoen euro in de jaren 2012 t/m 2014.

Elburg goed voorbereid op financieel matige tijden

Op dit moment is dat niet zeker, de definitieve besluitvorming is uitgesteld in verband met de kabinetscrisis. Met het pakket aan bezuinigingsvoorstellen ziet de gemeente kans om de belastingverhogingen te beperken tot het inflatiepercentage en daarnaast de belangrijkste voorzieningen te handhaven. Dit betekent dat een gemiddeld huishouden in de gemeente Elburg ongeveer 9 euro per jaar meer gaat betalen. Volgens wethouder Henk Wessel (Algemeen Belang) blijven grote stijgingen bij de gemeentebelastingen achterwege. “De afvalstoffenheffing en rioolrechten gaan in de jaren 2011-2013 niet omhoog. In plaats daarvan is het voorstel de OZB te laten stijgen." Het voorstel is om in 2011 en 2012 de OZB te laten stijgen met 4,625%. In 2013 betreft de stijging 2,375%. In 2014 worden OZB, afval en riool met 1% verhoogd. De stijging van de belastingdruk voor een gemiddeld huishouden blijft hiermee in 2011 beperkt tot ca. 1,5%, teruglopend tot 1% in 2014.
In de gemeentelijke organisatie is geen kans onbenut gelaten om te besparen. Dit heeft soms geleid tot pijnlijke besluiten, zoals het afstoten van taken. Hierdoor kan de gemeentelijke organisatie in de komende periode met maar liefst 5 formatieplaatsen inkrimpen. Dit vindt onder andere plaats bij openbare werken, ruimtelijke ordening en veiligheid. Ook instellingen ontkomen niet aan de bezuinigingen. Zo zullen bibliotheek en museum het met minder geld moeten stellen. Verschillende sociale voorzieningen krijgen minder middelen beschikbaar.
Wessel laat weten dat naast het zuur er ook zoet is. “Ik ben trots op het gegeven dat we absoluut niet korten op het minima. Daarnaast zien we als college ook ruimte voor nieuwe projecten. Ik denk bijvoorbeeld aan de renovatie van zwembad De Hokseberg en het verbeteren van twee sterk verouderde wijken, te weten in 't Harde en in Doornspijk. Verder hebben we middelen gereserveerd voor het opstellen van een beleids- en actieplan toerisme en economie." Toch laat de wethouder weten dat geld uitgeven door hem en de andere collegeleden niet zo vanzelfsprekend is als eerst. “We gaan nog beter op de bestedingen passen en we onderwerpen ons aan een nog strakkere begrotingsdiscipline. Zo dienen binnen het college eventuele tekorten opgelost te worden binnen de eigen portefeuille."
De voorjaarsnota is een instrument waarbij, vooruitlopend op de begroting, aan de raad beleidskeuzes worden voorgelegd. Overigens gaat het om een momentopname en mogelijk volgen er wijzigingen, in de aanloop naar de begroting van november. In de voorjaarsnota wordt een afweging gemaakt tussen wensen nieuw beleid/wijziging bestaand beleid in relatie tot de noodzakelijke bezuinigingen wegens de verwachte korting op de algemene rijksbijdrage.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!