Elektrisch rijden en Netwerken

  • Automotive
  • Bron: Provincie Brabant

De provincie stelt € 2,8 miljoen beschikbaar voor Brabantse bedrijven om nieuwe technologieën en markten te stimuleren voor elektrisch rijden en slimme netwerken te ontwikkelen.Deze stimuleringsregeling is voor projecten van bedrijven en kennisinstellingen.

Elektrisch rijden en Netwerken

Hiermee stimuleert de provincie innovatie in de hightech- en automotive-sector en bevordert ze de werkgelegenheid in Brabant. Met de regeling ‘Elektrisch Rijden en slimme decentrale netwerken’ kunnen 10 innovatieve projecten ervaring opdoen met elektrische voertuigen in een pilotsetting of ontwikkeling van componenten en systemen voor elektrische voertuigen. Hiermee worden banen voor circa 100 kenniswerkers gecreëerd.

Klein en duur
Gedeputeerde Jacobs: “De huidige markt voor elektrisch vervoer is klein en vooralsnog duur voor producent en consument. De stimuleringsregeling doorbreekt deze cirkel door een deel van de kosten weg te nemen, risico’s te verlagen en zo de concurrentiepositie van de sector te verstevigen. Zo wordt de ontwikkeling van elektrisch rijden een kans voor de economie en werkgelegenheid in Brabant.”

Aanvragen
De regeling sluit aan op Europees en landelijk beleid en loopt tot en met december 2011. Voor de eerste tranche is €1 miljoen en voor de tweede tranche €1,8 miljoen beschikbaar.
De eerste tranche sluit op 1 juli 2010. De regeling is bestemd voor MKB-bedrijven, kennisinstellingen, marktpartijen (zoals wagenparkbeheerders, transporteurs, vervoerders) en overheden die zich richten op de technologie- of marktontwikkeling. Per project is tussen €50.000 en €500.000 financiering mogelijk.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!