Elke euro in Midpoint Brabant levert 92 euro per inwoner op

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Midpoint Brabant

Midpoint Brabant heeft over de afgelopen 3 jaar 2 miljoen euro aan programmakosten gemaakt. Dat heeft in die periode geleid tot een bedrag van 42 miljoen aan bestedingen voor de sociaal-economische ontwikkeling van Midden-Brabant.

Elke euro in Midpoint Brabant levert 92 euro per inwoner op

Dat levert  dus een multiplier-factor op van ruim 20. Anders gezegd: elke euro die via het programmamanagement van Midpoint Brabant wordt uitgegeven, leidt tot een sociaal-economische extra opbrengst van 20 euro. En dan zijn belangrijke externe partijen zoals Boeing in Gate2 nog niet eens meegeteld.

92 euro per inwoner

Wie dat mooie cijfers vindt, moet wellicht de volgende rekensom ook nog even op zich laten inwerken. Het totaal aan bestedingen van bijna 42,5 miljoen euro gedeeld door het aantal inwoners in Midden-Brabant van zo’n 460.000 is ruim 92 euro per inwoner. Ook weer anders gezegd: van elke euro die via Midpoint Brabant is besteed, is per saldo gemiddeld 92 euro per inwoner ten goede gekomen aan sociaal economische ontwikkeling. Je kunt je dus wel afvragen of er nog effectievere wegen zijn voor de ontwikkeling van Midden-Brabant dan via de social innovation programma’s van Midpoint Brabant.

Even opfrissen: social innovation...

Misschien nog even opfrissen. Social innovation volgens Midpoint Brabant is ‘het scheppen van nieuwe zakenmodellen en marktmechanismen in een gemeenschap van uiteenlopende belanghebbenden, gericht op het realiseren van nieuwe maatschappelijke waarde. Kortom: het nieuwe sámenwerken.’ Het is een mondvol. Maar de boodschap moge duidelijk zijn: door het gezamenlijk realiseren van elkaars uiteenlopende belangen en doelstellingen centraal te stellen,  kan een collectief veel meer bereiken dan zijn individuele leden. Precies dat vormt de manier van werken in Midden-Brabant, aangespoord door de innige samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheden.

Programma’s leveren goud geld op

Sinds zijn aantreden als opvolger van de Ideale Connectie, heeft Midpoint Brabant dus ruim 42,5 miljoen euro extra bestedingen veroorzaakt. Het is moeilijk aan te geven wat dat nu al voor werkgelegenheid, welvaart en ondernemerskansen heeft betekend. Maar de bedragen spreken voor zich. Net als de algemene acceptatie van ‘zoiets zweverigs’ als social innovation als werkmethode en unique selling proposition voor de regio.

Vier sectoren + de dwarsverbanden

Midpoint Brabant bestaat - zoals wellicht bekend - uit vier speerpunt-sectoren en een aantal sector-overstijgende dwarsverbanden. De sectoren zijn de Leisure Boulevard als een van de kansrijke economische win- en spin off-sectoren; Logistics Cities - de samenwerking op de Europese draaischijf die Midden-Brabant met al zijn multimodaliteit is; het luchtvaart- en industrieel onderhoudscluster rond Gate2 in Gilze en Rijen en de Care Avenue als actor in de Midden-Brabantse zorgsector.

Regionaal Economisch Actieprogramma

Dwars door die sectoren heen werken de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid, de sectie Arbeidsmarktbeleid en Midpoint Europa (voor EU-lobby en samenwerking). Tenslotte profileert Midpoint Brabant zich met het Regionaal Economisch Actieprogramma REAP dat reeds talloze succesvolle aanjaagsubsidies heeft verstrekt. Het geld dat in al deze activiteiten omgaat - ruim 42,5 miljoen in totaal dus - wordt bijeengebracht door overheden (provincie, gemeenten), partners in publiek-private samenwerkingen en door diverse op andere wijze betrokken private partijen, consortia en individuele bedrijven.

Broeinest van sociaal-economische groei

Op deze manier is de afgelopen jaren een hecht regionaal samenwerkingsverband ontstaan dat als een broeinest van sociaal-economische ontwikkelingen fungeert. Juist ook nu het economisch tegenzit, stuurt Midpoint Brabant nieuwe steunpilaren en extra activiteiten aan. Het jaarverslag 2012 geeft hierin een duidelijk inzicht (beschikbaar via www.midpointbrabant.nl). Maar meer nog schetst het ook een beeld van waar Midden-Brabant de komende tijd naartoe zal groeien - het Uitzicht 2013 / 2014.

Meer informatie over Midpoint Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!