ElkeDagBeterScan gelanceerd

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-bedrijven moeten nu gaan investeren in duurbare inzetbaarheid om geen groot tekort aan arbeidskrachten te gaan krijgen. Dat vindt MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel.

ElkeDagBeterScan gelanceerd

Als mkb-bedrijven niet nu gaan investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers, dan dreigt voor hen over enkele jaren een groot tekort aan arbeidskrachten. Dit zei MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel vandaag tijdens het OndernemersCongres in Eindhoven. In het bijzijn van 1.200 ondernemers lanceerde Biesheuvel daarom een scan, waarmee werkgevers kunnen testen hoe duurzaam hun bedrijf met werknemers omgaat.

Door vergrijzing ontstaat komende jaren een tekort aan arbeidskrachten. Veel grote bedrijven hebben al maatregelen getroffen om ook in de toekomst verzekerd te zijn van goede werknemers. Veel mkb-bedrijven nog niet, terwijl zeker de helft van de Nederlandse beroepsbevolking in het midden- en klein bedrijf werkt. MKB-Nederland is de campagne ElkeDagBeter.nu gestart om het belang van investeren in mobiliteit, gezondheid en scholing te benadrukken.

ElkeDagBeterScan

Onderdeel van de campagne over duurzame inzetbaarheid is de ElkeDagBeterScan, die Biesheuvel vandaag lanceerde. De scan op www.elkedagbeter.nu bestaat uit vijftien vragen en stellingen, zoals ‘De groei van mijn bedrijf is afhankelijk van de ontwikkeling van mijn mensen’ en ‘Ik weet waar ik met mijn bedrijf naartoe wil en wat ik van mijn werknemers verwacht.’ De scan geeft werkgevers een beeld hoe zij de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers kunnen verhogen. Afhankelijk van de uitkomsten van de scan krijgen ondernemers heldere en praktische to do’s aangereikt die ze meteen in hun onderneming kunnen toepassen.

Vergrijzing compenseren

“De gevolgen van de vergrijzing zijn door de economische crisis nog niet of nauwelijks merkbaar, maar dat verandert als de economie aantrekt”, zegt Biesheuvel. “Om verzekerd te blijven van gekwalificeerde werknemers, is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers stimuleren en helpen langer en gezond door te werken. Dat is niet alleen van belang om de gevolgen van vergrijzing te compenseren, maar ook om de concurrentie voor te blijven. De scan helpt ondernemers hun werkgevers duurzaam in te zetten.”

Topsporters in gesprek

ElkeDagBeter.nu helpt ondernemers om hun werknemers te motiveren en vitaal te maken, zodat ze langer en gezond kunnen doorwerken. Onderdeel van de campagne is ook dat topsporters, als voormalig schaatskampioen Jochem Uytdehaage met ondernemers over hun eigen gezondheid in gesprek gaat. Daarnaast organiseren branches en lokale ondernemersorganisaties verschillende bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!