Elphi Nelissen voorzitter SERBrabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten hebben mevrouw prof. ir. Elphi Nelissen benoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg BrabantAdvies.

Elphi Nelissen voorzitter SERBrabant

Mevrouw Nelissen neemt vanaf 1 januari 2016 de taken over van de heer Van Vroenhoven die de positie van voorzitter tijdelijk vervulde na het overlijden van voorzitter Gerrit Jan Swinkels.

Elphi Nelissen

Mevrouw Nelissen is sinds 2011 hoogleraar en de eerste vrouwelijke decaan van de Technische Universiteit Eindhoven. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Met haar brede kennis en ervaring in het bedrijfsleven en haar uitstekende Brabantse netwerk is mevrouw Nelissen de gedroomde kandidaat als voorzitter Sociaal-Economische Raad Brabant en kan ze een goede bijdrage leveren aan het nieuwe adviesstelsel BrabantAdvies. Mevrouw Nelissen is inhoudelijk uitstekend op de hoogte van de ontwikkelingen in de nieuwe economie en al jaren actief op het gebied van innovatie in de bouw en techniek. Met name die in de ontwikkelingen op het gebied van technologie, onderwijs en de arbeidsmarkt in de nabije toekomst kan mevrouw Nelissen als voorzitter van SERBrabant van grote betekenis zijn voor Brabant.”

Gevraagd en ongevraagd advies

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. In BrabantAdvies werken de Provinciale Raad Gezondheid (PRG), Sociaal Economische Raad Brabant (SER) en de Provinciale OmgevingsCommissie (POC) integraal samen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het beleid en de politieke discussie hierover. De adviezen gaan over onderwerpen die rechtstreeks of door hun uitwerking van belang zijn voor de kerntaken van de provincie.

Meer informatie over Sociaal Economische Raad Brabant (SER Brabant):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!