home » nieuws » Industrie »

Energie besparen procesindustrie

  • Industrie
  • Bron: TLN

De procesindustrie in Nederland kan jaarlijks twee keer zoveel energie besparen als nu het geval is.

Energie besparen procesindustrie

Dit zou een verdubbeling van de huidige energiebesparing in die sector betekenen van de huidige 1% per jaar tot 2% per jaar. Daarmee zou de sector voldoen aan de energiebesparingdoelstelling die is overeengekomen met de Nederlandse overheid om in 2020 30% minder energie te gebruiken dan in 2000.

Voorwaarde is wel dat een drastische verandering van de werkwijze in de procesindustrie ten aanzien van energie-innovatie wordt doorgevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek van vijftien bedrijven uit de industrieketen zelf, onder leiding van energiekennisbedrijf KEMA. Het onderzoek is geïnitieerd door NAP, het netwerk van de Nederlandse Procesindustrie. De procesindustrie neemt circa 25% van het totale energieverbruik in Nederland voor haar rekening. Ter vergelijking: het goederenwegvervoer is verantwoordelijk voor minder dan 4%.

Bereidheid en betere samenwerking
Het devies voor meer energiebesparing in de procesindustrie is tweeledig. Ten eerste moet de procesindustrie één loket hebben waar toeleveranciers terecht kunnen om energie-innovaties onder de aandacht te brengen. Bovendien moet de procesindustrie bereid zijn om actief met energie-innovaties aan de slag te gaan. Op hun beurt moeten de toeleveranciers zich beter verdiepen in de specifieke situaties van bedrijven uit de procesindustrie om maatwerkoplossingen te kunnen bieden. Uit het rapport blijkt dat dit nog onvoldoende gebeurt. Bovendien is de procesindustrie behoudend, waardoor veel mogelijkheden tot energiebesparing onbenut blijven.

Omgaan met risico's
Ten tweede is het van belang dat risico's die samenhangen met de marktintroductie van energie-innovaties in een vroeg stadium onderkend en op een evenwichtige manier verdeeld worden over de betrokken partijen. Alleen op deze manier wordt de drempel voor een investeringsbeslissing verlaagd, de betrokkenheid van partijen vergroot en daarmee de kans op succes en herhaling gemaximaliseerd. Op dit moment komen risico's vaak op de schouders van één partij terecht, waardoor energie-innovaties de markt niet bereiken. Nieuwe verdienmodellen en actieve betrokkenheid van de toeleveringsketen kunnen een doorbraak bewerkstelligen.

Het rapport, getiteld 'Process industry and energy savings, success through cooperation in the business chain'  is gepresenteerd tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de NAP. Het rapport is opgesteld door ABB, Aker Solutions, AkzoNobel, Bronswerk, CB&I Lummus, Corus, DSM, ECN, Essent, Hollandia, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, KEMA, Movares, Tebodin, Technische Universiteit Delft en TNO.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!