Energie-innovaties in de glastuinbouw

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Provincie Gelderland

Tuinders willen investeren in duurzaamheid. De Provincie Gelderland ondersteunt dit financieel uit het provinciaal Klimaatprogramma.

Energie-innovaties in de glastuinbouw

Gelderse glastuinders willen op een innovatieve en meer duurzame manier hun producten gaan telen. Twintig glastuinders in Gelderland hebben zich daarom verenigd in een kennisnetwerk: Innovatienetwerk Nieuwe Energie Systemen Gelderland (INES). Het netwerk is op 27 april van start gegaan.

De tuinders willen investeren in duurzaamheid, efficiënt energiegebruik en alternatieve energievormen. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan het verstevigen van hun concurrentiepositie. De tuinders zijn afkomstig uit de Bommelerwaard, regio Arnhem-Bergerden en regio Apeldoorn-Deventer-Zwolle. Het netwerk wordt professioneel ondersteund door Agrimaco en Wageningen UR.

Provinciaal Klimaatprogramma
De provincie Gelderland ondersteunt dit initiatief financieel uit het provinciaal Klimaatprogramma. De provincie hoopt met dit netwerk versneld energie-innovaties in de glastuinbouw in gang te kunnen zetten. 'Ik vind het een positieve ontwikkeling dat de wens voor dit kennisnetwerk bij de tuinders zelf vandaan is gekomen. Want zij moeten het uiteindelijk ook zelf doen', aldus gedeputeerde Annemieke Traag. De provincie betaalt de kosten van het kennisnetwerk, de ondernemers zorgen voor de benodigde investeringen. 'Als de tuinders hun kennisniveau over energie en energie-innovaties vergroten, verwacht ik dat dit tot een versnelde toepassing van innovatieve en duurzame energiesystemen zal leiden. Dat is wat de provincie wil bereiken.'

Van kennis naar kunde
In Nederland is al veel kennis aanwezig over energiebesparing en duurzame energiebronnen, maar ze worden nog weinig toegepast. Het kennisplatform biedt de ontbrekende schakel van theorie naar praktijk.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!