Energiebesparing levert bedrijven geld op

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Provincie Noord Brabant

Bedrijven die zich op Vossenberg West-II (Tilburg) willen vestigen, kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen of advies daarover. De provincie wil zo bedrijven stimuleren te investeren in duurzame energie en Brabant minder afhankelijk maken van fossiele energiebronnen.

Energiebesparing levert bedrijven geld op


De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg willen van Vossenberg West II te Tilburg het eerste CO2-neutrale bedrijventerrein maken.
Een duurzame energievoorziening zal in de toekomst een belangrijk vestigingsargument voor bedrijven worden.
“Om bedrijven te stimuleren, verlenen wij subsidie om innovatieve maatregelen te nemen.
Voor de meeste bedrijven vormt ‘energie’ immers een dermate hoge kostenpost dat ze weinig ruimte hebben om niet-marktconforme technieken toe te passen”, steltgedeputeerde Lily Jacobs.
De provincie heeft hiervoor € 1,5 miljoen gereserveerd.

De subsidie vergoedt 90% van de advieskosten (tot € 3.000).
Als de ondernemer de geadviseerde maatregelen uitvoert, subsidieert de provincie 75% van de onrendabele top, tot € 100.000 per bedrijf.
Bedrijven kunnen tot en met 2011 subsidie krijgen bij de provincie.

Prijsvraag
Bedrijven kunnen energie besparen op bedrijfsniveau en daarnaast wordt de collectieve energievraag duurzaam ingevuld.
Beide concepten zijn het resultaat van een prijsvraag, die provincie en gemeente vorig jaar hadden uitgeschreven om innovatieve ideeën uit de markt te halen.

Het winnende concept van BAM op bedrijfsniveau is een combinatie van bestaande en bewezen technieken om meer dan 75% energie te besparen.
Dit zijn combinaties van energiebesparende maatregelen zoals speciale (shed)daken, ramen, ventilatie en verlichting en warmte-koude opslag via bodem, leidingen en beton van het gebouw.
Samen met het bedrijf wordt het ontwerp op maat gemaakt. Tevens is de mogelijkheid om het energiesysteem te leasen om zo initiële meerkosten te vermijden.
DHV heeft de prijs gewonnen voor een collectief systeem om de energievraag die nog resteert duurzaam in te vullen.
Daarvoor wordt een biogasinstallatie aangelegd.

Vossenberg West II is een bedrijventerrein dat wordt ontwikkeld door de gemeente Tilburg.
De grond is komend najaar bouwrijp.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!