Energiefonds investeert in werkgelegenheid

Provincie Overijssel heeft als eerste provincie het Energiefonds opgericht. Naast het realiseren van 20% aan nieuwe energie, legt het fonds een stevig accent op het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van innovatiekracht in de provincie.

Energiefonds investeert in werkgelegenheid

Het fonds stimuleert investeringen in nieuwe energiebronnen zoals biomassa, zon en aardwarmte. Deze bronnen voorzien vanaf 2020 in 20% van de totale energiebehoefte in Overijssel. Vanaf 17 januari 2013 is het fonds beschikbaar voor de markt.

Organisatie

Provincie Overijssel heeft er voor gekozen om het beheer van het fonds in een aparte BV onder te brengen. ASN bank kwam als beste aanbieder naar voren uit de Europese aanbestedingsprocedure en wordt verantwoordelijk voor de acquisitie en begeleiding van de aanvragen. ASN bank werkt nauw samen met Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital.

Het fonds opereert zelfstandig op de markt. Namens de provincie houdt de Raad van Commissarissen toezicht. Pieter van Geel is benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. "Het is uniek dat een Nederlandse overheid via een dergelijk fonds en op deze schaal investeert in nieuwe energie. Dat getuigt van lef en pioniersgeest. Een koers waarin ik heilig geloof en die ik graag mede vorm geef", aldus Van Geel.

Voor de toetsing van de projecten die de fondsbeheerder voordraagt, is een adviescommissie ingesteld. Deze adviescommissie is samengesteld uit experts op het gebied van nieuwe energie en private investeringen.

Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie, is trots op de samenstelling van beide organen. "Met deze groep mensen kunnen we het fonds met een gerust hart de markt op sturen. Ik ben er van overtuigd dat we hiermee een professioneel en slagvaardig fonds hebben opgericht."

Rendement

Energiefonds Overijssel biedt ondernemingen, instellingen en woningcorporaties in Overijssel de mogelijkheid om hun projecten op het gebied van energiebesparing en het produceren van nieuwe energie te financieren door middel van participaties, leningen en garanties. Alle investeringen vanuit het fonds worden terugbetaald of terugverdiend. Het fonds beoogt een financieel rendement van 2%.
Werkgelegenheid en innovatie

Naast het realiseren van 20% aan nieuwe energie, legt het fonds een stevig accent op het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van innovatiekracht in de provincie. Theo Rietkerk: "Er is 100 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing van bestaande woningen waardoor tijdelijk extra werk ontstaat voor de bouwsector. Door de besparingsmaatregelen gaat voor een aantal inwoners de energienota omlaag.

Voor energiewinning uit biomassa, zon en bodem is 150 miljoen euro gereserveerd. Deze projecten kunnen 150 tot 375 vaste arbeidsplaatsen opleveren. Die werkgelegenheid ontstaat omdat bedrijven die gebruik maken van het fonds zich verplichten tot vestiging of uitbreiding in Overijssel. Investeren in duurzaamheid loont."

17 januari 2013

Vanaf vandaag wordt het fonds verder vormgegeven en uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten zijn de voorwaarden en reglementen, zodat exact duidelijk is of- en wanneer een aanvrager voor een bijdrage uit Energiefonds Overijssel in aanmerking komt. Maar het gaat ook om praktische zaken zoals het bouwen van de website van het fonds. Op 17 januari 2013 zijn we hiermee klaar en gaan de deuren van het fonds open voor de markt.

Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden alvast hun belangstelling kenbaar maken via de site http://www.overijssel.nl/efo.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!