Energieneutraal levert flink op

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Agentschap NL

Energienul-kantoren kunnen een reductie in de milieubelasting opleveren van 80% ten opzichte van de bestaande gebouwen.

Energieneutraal levert flink op

Opvallend is ook dat de verschillen tussen renovatie en vervangende nieuwbouw voor alle scenario’s minimaal zijn. Dit blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van Agentschap NL door W/E adviseurs is uitgevoerd naar de reductie van de milieubelasting van kantoren van vóór 2000. Er is een vergelijking gemaakt tussen de opties renoveren versus slopen gecombineerd met vervangende nieuwbouw, waarbij ook de energienul varianten zijn doorgerekend.

Het is opvallend dat de energienul-varianten zo’n sterke reductie in de milieubelasting laten zien. Je zou kunnen verwachten dat er een toename is van de milieubelasting als gevolg van het extra materiaal gebruik, maar die valt weg bij de opbrengsten van de energiebesparing.

John Mak van W/E adviseurs: “Als je gaat renoveren, kijk dan hoe ver je kan gaan. Met iets meer moeite kan je ook naar energienul gaan. Met die investering ben je voorbereid op de toekomst en hoef je niet over een aantal jaar wéér een renovatie te plegen.”

Slopen?
Op de PROVADA 2010 was het woord ‘sloop’ nog taboe. Het duurzaamheidsonderzoek van W-E adviseurs over de keuze tussen bestaande en nieuwe kantoren baarde daardoor veel opzien. Temeer daar deze studie studie was begeleid door IVBN, Neprom, Rijksgebouwendienst, TNT en ING-REIM. Het doorhuren van bestaande kantoorgebouwen kwam als slechtste optie uit de studie; ingrijpende renovatie of sloop en nieuwbouw de twee beste keuzes.

Vervolgstudie ‘Renoveren of nieuw bouwen?’
Als vervolg op deze studie is in 2011 onderzocht wat de effecten zijn van de EU-eis van energieneutrale nieuwbouw vanaf 2018. Daarnaast zijn de verdergaande mogelijkheden van renovatie doorgerekend. De studie maakt evenals de vorige gebruik van een life-cyclebenadering waarin alle meetbare milieueffecten zijn verdisconteerd. Het resultaat laat zien dat de voordelen ten opzichte van de variant ‘niets doen’ groter worden. Voor partijen die ook in de toekomst willen beschikken over courant vastgoed is energieneutraal vastgoed een veilige keuze. Essentiële randvoorwaarde is daarbij wel dat de te renoveren of nieuw te bouwen gebouwen een lange levensduur hebben. Een goede locatie en flexibiliteit blijven een vereiste.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!