'Energiestrategie moet oog voor investeringsklimaat hebben'

  • Innovatie & MVO
  • Bron: VNO-NCW

Er moet een energiestrategie komen die oog heeft voor het investeringsklimaat van de industrie in Nederland en Europa, stelt VNO-NCW.

'Energiestrategie moet oog voor investeringsklimaat hebben'

De ministers Schultz en Kamp moeten daarom een topberaad organiseren om samen met de topsector chemie en andere relevante spelers deze strategie te ontwikkelen, schrijft de ondernemingsorganisatie in een brief.

Kansen schaliegas

Nederland en Europa moeten ook inspelen op de kansen van de winning van schaliegas en –olie, met technieken die voldoen aan de moderne eisen op het vlak van veiligheid en milieu. VNO-NCW wil dat er snel actie genomen kan worden na zorgvuldige afronding van het onderzoek dat nu wordt gedaan naar de winning van schaliegas in Nederland. De ondernemingsorganisatie waarschuwt dat bedrijven hun productie zullen verplaatsen naar de VS. Daar is door de winning van schaliegas en -olie de energie immers goedkoper en geldt er geen CO2-emissieplafond.

CO2-efficiënte bedrijven compenseren

Als de politiek tegemoet komt aan deze verzoeken, dan wil de ondernemingsorganisatie zich krachtig blijven inzetten voor een structurele verbetering van het CO2-emissiehandelsssysteem (ETS) op lange termijn. Het Europees Parlement wees vorige week een voorstel daartoe af omdat het zich zorgen maakte over de effecten ervan op de energieprijzen en concurrentiepositie. VNO-NCW is voorstander om nu de discussie te voeren over een structureel verbeterd ETS als onderdeel van een energie- en klimaatpakket in 2030. Bedrijven in de industrie en luchtvaart, die mondiaal concurreren en tot de wereldtop behoren als het gaat om CO2-efficiëntie, mogen geen extra concurrentienadeel ondervinden door het ETS. VNO-NCW vindt dat CO2-efficiënte bedrijven gecompenseerd moeten worden door hen CO2-rechten te geven op basis van de werkelijke productie en een eerlijke benchmark.

Eén helder Europees klimaatdoel

Verder vindt de ondernemingsorganisatie dat Europa en Nederland na 2020 moeten stoppen met aparte doelen voor duurzaamheid en energiebesparing. Er moet één helder klimaatdoel komen voor 2030. Dit geeft de industrie en de energiesector de zekerheid die nodig is voor investeringen in een schonere en zuinigere industrie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!