Engergiebesparing door restwarmte beter te benutten

Om het gebruik van restwarmte beter te benutten is er door Agentschap NL een handreiking geprestenteerd die het gebruik van industriële warmte in Nederland moet bevorderen.

Engergiebesparing door restwarmte beter te benutten

Agentschap NL heeft een speciale handreiking gepresenteerd die het gebruik van industriële warmte moet bevorderen. Volgens het agentschap kan Nederland veel meer van deze warmte benutten dan nu het geval is. Het is niet alleen een technisch vraagstuk, maar vooral een organisatorische uitdaging die vraagt om een sterke procesmatige aanpak. De handreiking moet ertoe leiden dat afnemers en producenten van warmte vaker succesvol de handen ineenslaan en zo grote hoeveelheden energie besparen.

Op dit moment gaan er dagelijks enorme hoeveelheden warmte uit de industrie verloren, terwijl er op andere plekken behoefte is aan warmte voor industriële processen of de verwarming van gebouwen en woningen. Nu verdwijnt de warmte in de lucht en het oppervlaktewater, zonder dat er iets nuttigs mee gebeurt.

Organisatorisch ingewikkeld

Bij het gebruik van warmte komt veel kijken. Technisch is het een hele kluif om de warmte op de plaats van bestemming te brengen. Daar is kennis voor nodig die veel producenten en afnemers van warmte zelf vaak niet in huis hebben. Het gebruik van warmte is ook organisatorisch ingewikkeld. De ene partij moet er zeker van zijn dat hij de warmte kwijt kan, omgekeerd moet de ander er op kunnen vertrouwen dat er voldoende aanvoer is. De handreiking die Agentschap NL heeft opgesteld laat zien hoe diverse partijen tot samenwerking kunnen komen. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor overheden en energiebedrijven.

Volop kansen

In Nederland zijn er ook al successen geboekt in projecten waarbij warmte wordt uitgewisseld. Zo krijgen een zwembad en een school in Drenthe restwarmte van een melkpoederfabriek uit de buurt. Dat zorgt voor energiebesparing en minder uitstoot van CO2. Volgens AgentschapNL zijn ook complexere vormen van samenwerking denkbaar. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van industrieterreinen. Het kan voor bedrijven interessant zijn zich daar te vestigen als ze weten dat ze zo goedkoper aan warmte kunnen komen.

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!