Er blijft veel geld liggen bij Werkgevers

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: VNO/NCW

Ondernemers kunnen veel meer profijt halen uit subsidiemogelijkheden die er zijn bij het in dienst nemen van personeel.

Er blijft veel geld liggen bij Werkgevers

VNO-NCW Midden helpt ondernemers met verlagen loonkosten  

Op de loonkosten valt veel te verdienen als je de weg maar weet. VNO-NCW heeft alle loonkostensubsidies in kaart gebracht, zodat ondernemers inzicht krijgen in de mogelijkheden.  

Er gaat veel tijd zitten in het uitzoeken van de subsidiemogelijkheden. Reden voor werkgevers om er geen gebruik van te maken. Jammer, ondernemers laten daarmee veel geld liggen.  

De overheid subsidieert bijvoorbeeld het in dienst nemen van leerlingen die een beroeps-begeleidende-leerweg (BBL) volgen. Ondernemers ervaren een BBL-leerling als ‘duur’, maar als de werkgever op een slimme wijze gebruik maakt van de mogelijkheden loont het wel degelijk een BBL-leerling een contract aan te bieden. Niet alleen waarborgt het aannemen van leerlingen de instroom van voldoende goed gekwalificeerd personeel in de toekomst, bedrijven hebben er ook financieel baat bij. Uit berekeningen van Innovam blijkt dat een leerling 25 tot 55 duizend euro kan opleveren. Ook voor ouderen die moeilijk aan de slag komen stelt de overheid geld ter beschikking. Voor werkgevers kan dit een prikkel zijn om deze mensen toch in dienst te nemen tegen relatief weinig risico. Diverse subsidies zijn stapelbaar.  

Op 13 september 2010 organiseert VNO-NCW Noordoost-Overijssel in samenwerking met het UWV Hardenberg een masterclass voor werkgevers. Naast praktische informatie over alle loonkostensubsidies en de rol van het UWV hierin, vertelt een grote regionale ondernemer over hoe hij alle subsidiemogelijkheden heeft benut en daarmee zijn loonkosten sterk naar beneden heeft gebracht.  

VNO-NCW Noordoost-Overijssel pleit in dit kader ook voor de invoering van de ‘jongerenvoucher’ in de regio. Een werkgever kan een jongerenvoucher (ter waarde van € 2500) inzetten voor arbeid en/of scholing van een jongere tot 27 jaar. In andere VNO-NCW-regio’s blijkt de voucher een groot succes. Het overheidsgeld dat bestemd is voor stimulering van werkgelegenheid komt zo ook ten goede aan lastenverlichting van werkgevers, zij die investeren in werkgelegenheid. Er lopen momenteel gesprekken met diverse gemeenten om de voucher onder de aandacht te brengen.

Meer info: VNO-NCW Noordoost-Overijssel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!