Ernstige verkeersproblemen A15 tussen Deil en Dodewaard

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: MKB Midden Nederland

De A15 in Rivierenland wordt iedere dag geplaagd door files. In de ochtendspits zijn er problemen tussen Dodewaard en Wadenoijen, in de avondspits is er ernstige vertraging tussen knooppunt Deil en Echteld. Dit blijkt uit een onderzoek van het bedrijfsleven naar reistijdverlies op de A15 tussen Gorinchem en knooppunt Valburg.

Ernstige verkeersproblemen A15 tussen Deil en Dodewaard

Met het oog op de groei van het verkeer zijn maatregelen op korte termijn nodig. De A15 is immers dé snelweg voor ontsluiting van de regio Rivierenland en de belangrijkste verbinding tussen de Rotterdamse haven en grootstedelijke gebieden in Nederland en Duitsland.
Het onderzoek richtte zich het reistijdverlies op de A15 tussen de knooppunten Gorinchem en Valburg in beide rijrichtingen. Er is gebruik gemaakt van de (historische) verkeersdata van TomTom op basis van navigatiesystemen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op werkdagen in de maanden februari en maart 2009 en 2011.

Waar en wanneer loopt het verkeer vast

De files in de ochtendspits concentreren zich op het traject Dodewaard -Wadenoijen (afrit 31). De problemen doen zich vooral voor bij de aanwezige op- en afritten zoals bij Echteld (afrit 34). Ter hoogte van knooppunt Gorinchem is sprake van een verminderde doorstroming. In de avondspits zijn er in de oostelijke rijrichting op de A15 ernstige doorstromingsproblemen. Op werkdagen concentreren de files zich tussen knooppunt Deil en Echteld (afrit 34). Nabij knooppunt Deil en de op- en afritten Geldermalsen (30) en Meteren (30a) is de vertraging ernstig.

Uit metingen van Rijkswaterstaat komt naar voren dat het verkeersaanbod op de A15 in Rivierenland varieert tussen de 58.000 en 68.000 motorvoertuigen per etmaal. Richtlijnen geven aan dat 2 x 2 autosnelwegen 63.000 à 70.000 motorvoertuigen per etmaal kunnen verwerken. Dit betekent dat de A15 in Rivierenland de maximale capaciteit heeft bereikt. Vooral tussen de knooppunten Deil en Valburg is dat het geval.

Het bedrijfsleven wil samen met (regionale) overheden naar oplossingen zoeken voor de knelpunten op de A15 in Rivierenland. Het bedrijfsleven stelt voor een gezamenlijke lobbyorganisatie op te richten die gerichte acties onderneemt om structurele oplossingen voor de A15 te realiseren. Met het oog op de aanleg van de Tweede Maasvlakte en het doortrekken van de A15 tot aan de A12 moeten er oplossingen komen voor de hele A15-corridor. Dat kan variëren van spitsstroken, informatiepanelen boven de weg tot aan grootschalige verbreding.

Het onderzoek is uitgevoerd door de KvK Midden-Nederland in samenwerking met EVO, TLN, VNO-NCW Midden en MKB-Midden. Download hier de brochure samenvatting quick scan onderzoek A15.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!