Ervaringen MKB Green Deal gebundeld in boekwerk

  • Innovatie & MVO
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland heeft in 2013 en 2014 met steun van het ministerie van Economische Zaken de MKB Green Deal uitgevoerd. Alle ervaringen, bevindingen en aanbevelingen zijn gebundeld in een boekwerk: ‘Groei slim, onderneem groen’.

Ervaringen MKB Green Deal gebundeld in boekwerk

In de Green Deal zijn veel nieuwe ervaringen opgedaan en nieuwe methodieken ontwikkeld om nieuwe wegen te vinden om ondernemers in het mkb te steunen energie te besparen. Senior projectleider Martin Kloet heeft het eerste exemplaar van het boekwerk gisteren overhandigd aan de voorzitter van de Green Deal Board, Monika Milz.

Elke ondernemer is voor energiebesparing. Ondernemers zijn zich er van bewust dat daar zeker nog winst mee valt te behalen. Winst voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee. Met eenvoudige maatregelen kan al flink worden bespaard op de energierekening. Toch blijkt echt aan de slag gaan met het onderwerp voor veel ondernemers nog een lastige stap. Samen met het ministerie van Economische Zaken en 21 partners (brancheverenigingen, parkmanagementorganisaties, gemeenten/provincies en lokale zakenpartners) heeft MKB-Nederland daarom de MKB Green Deal opgezet, een verzamelnaam voor 21 laagdrempelige projecten om mét ondernemers te werken aan energie besparen en duurzame energieopwekking.

Praktische aanpak

Juist door de praktische aanpak en het maatwerk is de MKB Green Deal een succesvol project geworden. Ondernemers konden dankzij dit project al snel en met relatief kleine ingrepen energie en dus kosten besparen. Weerhield gebrek aan geld, tijd en kennis hen ervan om serieus met energiebesparing aan de slag te gaan; de MKB Green Deal gaf deelnemers net dat zetje. Besparingsmogelijkheden - vaak eenvoudig en soms ook innovatief - komen scherp in beeld en kunnen concreet en zonder al te veel inspanning genomen worden. Medio 2014 hadden de ruim 730 deelnemers meer dan 300.000 m3 gas en ruim 5 miljoen kWh elektriciteit bespaard. Met op stapel staande maatregelen (geplande besparing) komt daar nog eens 2,4 miljoen m3 gas en meer dan 15 miljoen kWh elektriciteit bij. Dit komt overeen met bijna 15 miljoen kg vermeden CO?-uitstoot. Vergelijkbaar met het gemiddelde energieverbruik van bijna 3.300 huishoudens of drie miljoen gereden autokilometers. Dat is 75 maal de aarde rond! En: besparingen blijven jaarlijks terugkomen.

‘Groei Slim, Onderneem Groen’ bundelt alle bevindingen per mogelijke ‘afzender’ van een project met ondernemers. Dit omdat daarmee de gevonden voorbeelden afzonderlijk verspreid kunnen worden. Iedere gegadigde kan die informatie gebruiken die hij voor zichzelf wenselijk of bruikbaar acht.

Sinds 2011 maken allerlei partijen uit de samenleving in de vorm van Green Deals afspraken met de Rijksoverheid om de Nederlandse economie te verduurzamen. Daarmee mikt de Green Deal op groene groei, bijvoorbeeld op gebieden als energie- en waterbesparing en biodiversiteit. De Green Deal Board houdt de voortgang van deze initiatieven in de gaten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!