EU zet zich in voor koolstofreductie bedrijfsleven

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Gemeente Breda

Een aantal organisaties bundelt hun krachten om over de grenzen heen bedrijven aan te zetten tot vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide. Door grootschalig gebruik van koolstofarme technologieën zullen bedrijven meer energiewinst maken en bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

EU zet zich in voor koolstofreductie bedrijfsleven

De Europese Unie erkent deze uitdaging en geeft 3,9 miljoen euro aan het BISEPS-project. BISEPS is één van de eerste goedgekeurde Interreg 2 Zeeën projecten. De afkorting BISEPS staat voor "Business Clusters Integrated Sustainable Energy pakketten" en wordt gerund door een consortium van 8 partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. BISEPS is officieel gelanceerd op 1 september 2016 en loopt tot 2020.

Vermindering broeikasgassen

Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van broeikasgassen. Vanwege de omvang en clustering van bedrijven zijn bedrijventerreinen uitermate geschikt om koolstofarme technologieën toe te passen, zoals warmte-uitwisseling, windenergie, biomassa verwarming, warmtekrachtkoppeling en energie-installaties, smart grids of grootschalige zonne-energiecentrales.

Het doel van het BISEPS-project is om bedrijven te helpen om meer gebruik te maken van duurzame energie.

Activiteiten van BISEPS:

  • het aanbod van koolstofarme technologieën en (financiële, organisatorische, juridische) diensten verbeteren doorenergiepakketten aan te bieden voor de verschillende bedrijven;
  • een generiek BISEPS-model ontwikkelen voor bedrijven zonder dat tijdrovende en dure haalbaarheidsstudies moeten worden uitgevoerd.
  • In België zal het project zich richten op meer duurzame energieproductie met kleine en middelgrote ondernemingen in de bedrijventerreinen Kortrijk-Noord, Harelbeke-Zuid en Waregem-Zuid, maar ook in gebieden met een energie-intensieve industrie langs het kanaal Roeselare-Ooigem.
  • In Nederland werkt de Gemeente Breda mee aan dit project als een lokale netwerker die  de markt faciliteert en stimuleert om te investeren in duurzame energie. Ook investeert Breda in de samenwerking tussen vooruitstrevende bedrijven op het gebied van duurzame energieopwekking en besparing. In de toekomst kunnen deze koplopers een rol vervullen als ambassadeurs van duurzame energie.
  • In Frankrijk zet de intercommunale van Lille, MEL, volop in op de identificatie van bedrijventerreinen om het BISEPS-model op uit te rollen. In een eerste stadium worden pilotprojecten gemobiliseerd.
  • In het Verenigd Koninkrijk is Manor Royal Business District één van de grootste bedrijventerreinen van Zuidoost Engeland. Dankzij de groei van de laatste jaren is de vraag naar elektriciteit en warmte er sterk gestegen. Het BISEPS project zal de vraag van energienetwerken helpen coördineren en zal het bedrijventerrein Manor Royal ondersteunen bij de ontwikkeling van een meer gedecentraliseerd, lokaal geproduceerd, koolstofarm energiesysteem. Een stadsverwarmingsproject is het eerste initiatief, dat gevolgd zal worden door verschillende soorten hernieuwbare elektriciteitsproductie.

Partners

BISEPS wordt geleid door de Belgische projectcoördinator Leiedal, samen met 7 andere partners uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk: WVI, POM West-Vlaanderen, de Universiteit Gent, Métropole Européenne de Lille, Centre de développement des eco-entreprises, Gemeente Breda, West Sussex County Council (UK).

BISEPS loopt van september 2016 tot april 2020 en wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het België Provincie West-Vlaanderen. 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!