Europadebat KNB geeft antwoord op vragen ondernemers

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

Op 22 mei 2014 worden in Nederland verkiezingen gehouden voor een nieuw Europees Parlement. Kandidaat-Europarlementariërs lopen zich warm maar hoe kijken zij naar ondernemerschap, naar natuur en naar de combinatie daarvan?

Europadebat KNB geeft antwoord op vragen ondernemers

Op dinsdagmiddag 29 april bracht de koepel van de bouwkeramische industrie (KNB) zes kandidaat-Europarlementariërs met elkaar in debat over de slagvaardigheid van Europa en de betekenis daarvan voor economie, natuur en banen. Het debat vond plaats in het Keramisch Huis in Velp en werd geleid door journaliste Wouke van Scherrenburg. Tijdens en na het debat gonsde het op Twitter #knbdebat van de berichten. Radio Gelderland deed live verslag van de laatste voorbereiding.

Vuur aan de schenen

Wat hebben jullie tot nog toe voor ondernemers gedaan? Is Natura 2000 een uitdaging of belemmering voor ondernemerschap en banen? Debatleidster Wouke van Scherrenburg (ex Den Haag Vandaag) weet de aanstormende Europarlementariërs het vuur soms na aan de schenen te leggen.

Minder regels

VVD’er Mark Dijk (nr. 4) bepleit minder regels uit Europa, geen nationale koppen en geen richtlijnen maar verordeningen met een uniforme handhaving op een gelijke toepassing daarvan. Het komt hem op enige hoon van de andere politici te staan. Een aanwezige twittert: “De VVD klaagt over regelgeving maar het zijn VVD-regeringen geweest die de regels hebben gemaakt”. Dijk (VVD) twittert “voor bedrijfsleven en banen in NL #knbdebat. Andere partijen volgen met mitsen en maren”.

Minder administratieve lasten

D66’er Raoul Boucke (nr. 5) wil minder administratieve lasten: “50% is nationaal en maar liefst 33% van de lasten is Europees. Dat moet echt anders” . Boucke bepleit een Permanent College dat administratieve lasten van de EU toetst. Een aanwezige twittert “Kan niet zijn dat Italiaanse bedrijven aan minder regels gebonden zijn dan Nederlandse”.

Innovatie en werkgelegenheid

Andere panelleden mengen zich. Luuk van der Veer (PvdD, nr. 6) wil meer aandacht voor innovatie. Dijk (VVD) is het met hem eens en wil graag jonge ondernemers in Nederland houden ‘’zeker als die groen zijn’’. Boucke (D66) valt hem bij want ‘’innovatie geeft hoogwaardige banen’’. Hij twittert ‘’innovatie, innovatie, innovatie; op goedkope arbeid winnen we het niet van China’’. Iemand uit het publiek vraagt aandacht voor de zgn. laagwaardige banen in Europa‘’’want daar zit de grootste werkgelegenheid. Start up’s scheppen weinig werk en worden, bij succes, door niet Europeanen overgenomen. Weg voorsprong, weg geld!’’ CDA’er Jef Wintermans (nr. 21) erkent dat het mkb de ruggengraat van Europa vormt. Frank van Oorschot (PvdA, nr. 19) valt bij: ‘’de werkgelegenheid in de maakindustrie is zwaar ondergewaardeerd. Hij wil hierover met gastheer KNB graag in gesprek blijven’’.

Natura 2000

Het debat komt op Natura 2000, het Europese netwerk voor beschermde natuurgebieden. De invoering daarvan in Nederland geeft spanning met de in deze gebieden al gevestigde bedrijven. Dijk (VVD) is glashelder: ‘’Natura 2000 moet worden geschrapt’’ en ‘’duurzaamheid moet niet ten koste gaan van Europese concurrentiekracht’’. Het is een helder standpunt dat hem op kritiek komt te staan van twee partijen die voor het eerst Europees willen. Luuk van der Veer (PvdD, nr 6) stelt dat als bedrijven kunnen wijken voor een ecoduct, dat voor natuur hetzelfde moet kunnen zijn.

Roelof Jan Mulder (50Plus nr. 13) vindt ons in Nederland op een postzegel leven wat strenge richtlijnen rechtvaardigt zodat mooie natuur tegen de mens beschermd kan worden. ‘’Het is toch juist jullie achterban die met witte caravans de natuur intrekt?’’, houdt Jef Wintermans (CDA, nr. 19) de spiegel voor.

People, Planet, Profit

Van Oorschot (PvdA) noemt de trits ‘people, planet, profit’ en vindt dat ‘people’ zonder ‘profit’ niet kan. Spreker wil de regelgeving nader bekijken en denkt dat de sleutel vooral in Nederland ligt. ‘’Kijk naar wat niét kan in plaats van wat wél mag. Boucke (D66) heeft het hiermee moeilijk. D66 wil alle Natura 2000-gebieden inclusief aangewezen soorten en habitats in 2020 gerealiseerd hebben, maar Boucke blijkt vooralsnog onbekend met de gevolgen die dit kan hebben voor banen en bedrijven.

Een D66’er in het publiek twittert ‘’heb nu Indruk hoe ondernemers tegen #Natura 2000 aankijken’’. De twitteraar is er dan mee onbekend dat partijgenoot en zittend Europarlementariër Gerbrandy een dag later aan Europese Commissie en Raad een groot aantal vragen stelt over de zijns inziens belabberde voortgang van het Europese biodiversiteitsstrategie, de aanwijzing van natuurgebieden en de vaststelling van zgn. beheerplannen. Een ‘’Doemscenario’’ noemt Gerbrandy de uitvoering.

Positieve reacties

Na afloop zijn er vele positieve reacties van de panelleden. “Het was een ontzettend geanimeerd debat” zo laat Frank van Oorschot (PvdA) weten. Wintermans (CDA) dankt de organisatie en opponenten voor het goede debat. De aanwezigen, minder dan verwacht, zetten zich na twee uur debat met een broodje aan het netwerkmoment. Het is 19.00 uur.

KNB organiseerde het Europadebat en werd daarbij gesteund door VNO-NCW Midden, RECRON en LTO Noord.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!