Europees geld voor innovaties in Oost-Nederland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

De EU, Gelderland en Overijssel investeren samen in slimme en duurzame innovaties. Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stellen zij €545.000 beschikbaar voor duurzame mestvergisting, de diagnose van MS en de scheiding van kunststofflessen uit afval.

Europees geld voor innovaties in Oost-Nederland

Vernieuwing

Gedeputeerde Michiel Scheffer: 'Tot 2020 investeren Gelderland en Overijssel samen met de EU en het Rijk 285 miljoen euro in duurzame innovaties in Oost-Nederland. Vernieuwing die hard nodig is om te kunnen blijven concurreren op de wereldmarkt.'

Mestvergassing

Nederlandse veehouders kampen al jaren met een mestoverschot. Sinds 2014 zijn veehouders verplicht een deel van het mestoverschot te (laten) verwerken. De mineralen die hiervoor nodig zijn moeten uit Nederland worden geëxporteerd. Dit is duur en energie-intensief. Clean Fuels uit Enschede en Dofco uit Ruurlo ontwikkelen nieuwe technieken voor de vergassing van mest. Een duurzaam alternatief dat zorgt voor een volledige besparing van fossiele brandstof (aardgas) en halvering van de exportkosten.

MS App

Multiple sclerose (MS) komt  in Nederland bij ongeveer 1 op de 1000 mensen voor. MS is moeilijk te diagnosticeren. Drug Target ID uit Nijmegen heeft genetische data van MS geïntegreerd in een zogenoemd ‘moleculair landschap’ voor MS. Samen het het MKB consortium Orikami wordt een interactieve en gemakkelijke toepasbare applicatie (MS App) ontwikkeld die een persoonlijke diagnose en prognose op maat mogelijk maakt.

Kunstflessen

De afzet van plastic flessen is de afgelopen jaren zeer sterk gegroeid. Er worden vier maal zoveel kunstflessen weggegooid als in 2000. Filigrade uit Twello ontwikkelt met GeJaTECH en V.M. Engeneering een watermerk voor kunstflessen, waarmee ze uit de afvalstroom verwijderd kunnen worden. Door recycling en verwerken kunnen hiervan weer nieuwe flessen of verpakkingen gemaakt worden.

Op Oost

De EU stelt €100 miljoen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan versterking van de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Daar blijft het niet bij: ook het Rijk, bedrijven, kennisinstellingen en de provincies investeren in het EFRO-programma OP-Oost. Dat levert een investeringsimpuls voor Gelderland en Overijssel op van €285 miljoen euro met als speerpunten: innovatiestimulering en koolstofarme economie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!