Europees geld voor samenwerking wetenschap en bedrijfsleven

Twee projecten waarin wetenschappers van Radboud Universiteit en Radboudumc samenwerken met het bedrijfsleven aan slimme innovaties ontvangen dit jaar ruim 2,5 miljoen euro subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Europees geld voor samenwerking wetenschap en bedrijfsleven

Circa 2 miljoen hiervan gaat naar een project dat een sneller, gemakkelijker en beter beeld geeft van de hersenen: MR Brain. Het overige geld, een half miljoen, gaat naar een project dat moet leiden tot betere meetresultaten in citizen science-projecten.

MR Brain: beter beeld van hersenziekten

Om neurologische aandoeningen, tumoren of hart- en vaatziektes goed te kunnen diagnosticeren, wordt vaak MRI (magnetic resonance imaging) gebruikt. Dat is in onderzoek naar hersenen immers een van de belangrijkste medische beeldvormingstechnieken. Echter, hoe goed deze technieken ook zijn, ze kunnen altijd beter. Sneller bijvoorbeeld, en nog preciezer.

Aan de Radboud Universiteit en het Radboudumc zijn diverse experts in medische beeldvormingstechnieken werkzaam. Om hun kennis slim ‘op de markt’ te kunnen brengen, hebben zij een consortium gevormd, samen met partners uit het bedrijfsleven. Samen werken zij aan MR Brain: een project waarin zij een nieuw ontwerp magneetspoel, met bijbehorende methodologie willen ontwerpen. Ook willen zij een productielijn voor deze 'coils' bouwen, waarmee in de MRI apparatuur veel sneller en nauwkerugier hersenscans gemaakt kunnen worden. Tot slot worden de beelden met behulp van kunstmatige intelligentie bewerkt om 'ruis' uit de beelden te halen en zo de arts en radioloog nog beter te kunnen ondersteunen bij de diagnose. 

Meten is weten met Citizen Science

Kritische consumenten, patiënten en andere burgers dragen graag hun steentje bij aan kennisvermeerdering op terreinen als voeding, gezondheid en milieu. Als burgerwetenschappers of ‘citizen scientists’ kunnen zij zelf metingen doen aan hun lichaam. Ook de levensmiddelenindustrie, de voedsel-en warenautoriteit en degezondheidszorg hebben veel baat bij metingen ‘on the spot’. Maar hoe zorg je nu dat die metingen ook betrouwbaar en vergelijkbaar zijn? Daarvoor heb je gemakkelijk te bedienen, betrouwbare én betaalbare meetapparaatjes nodig, met de bijbehorende data-analysemethodes en meetprotocollen.

Om een en ander te ontwikkelen is het project Living Lab Citizen Science opgezet door een consortium waarin de Radboud Universiteit, Wageningen University en de Universiteit Twente samenwerken met bedrijfspartners eNose, AgriFirm, CBMR Scientific Nanoscience, Qmicro, Stichting Privacy by Design en TFS Europe.

Dit consortium zal niet alleen apparaten ontwikkelen waarmee proefpersonen of medewerkers in eerder genoemde bedrijfssectoren vloeistoffen, gas, of voedingsmiddelen kunnen opvangen of doormeten, maar kan ook adviseren over opzet en uitwerking van nieuwe toepassingen. Het consortium wil een netwerkfunctie bieden voor bedrijven en organisaties om ideeën voor nieuwe applicaties uit te wisselen en te ontwikkelen. Daarvoor werkt het consortium samen met TI-COAST, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat netwerkmogelijkheden biedt aan wetenschappers, bedrijven en anderen.

Meer informatie over Radboud Universiteit Nijmegen:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!