Europese Ondernemende Regio.

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft zich kandidaat gesteld voor het EU-label 'Ondernemende regio van het jaar'.

De Europese Ondernemende Regio (EER) is een proefproject van het Comité van de Regio's om de 'Small Business
Act for Europe' ten uitvoer te brengen.
De regio's met het meest geloofwaardige en toekomstgerichte actieplan worden onderscheiden met het EU-label
'Ondernemende Regio van het jaar'.

De provincie werkt al jaren aan een sterk en duurzaam ondernemersklimaat.
Dit gebeurt onder meer met acties om het ondernemen te stimuleren en activiteiten op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
De basis hiervoor vormt onder andere het Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan 2009-2012, onder de titel Versterken,
Vernieuwen, Verbinden.
Dit plan is tot stand gekomen in goede samenwerking en met veel inbreng vanuit de partners, die zich ook in dit plan
herkennen.
De kandidaatstelling geldt voor 2011.
De provincie wil de kandidaatstelling aangrijpen om haar visie en bijbehorende activiteiten uit te dragen en nog beter
zichtbaar te maken.
De provincie denkt, gelet op de staat van dienst op dit terrein, in aanmerking te komen voor het label.

Dit streefbeeld maakt duidelijk dat Zeeland kiest voor duurzaamheid en streeft naar economische groei met aandacht voor
mens, milieu en (economische) meerwaarde.
Belangrijke dragers van deze integrale ontwikkeling zijn de Zeeuwse bedrijven.
De contacten tussen de provinciale organisatie en het Zeeuwse bedrijfsleven, voor het overgrote deel midden- en
kleinbedrijf, zijn hecht.
De kracht van Zeeland zit voor een groot deel in de korte lijnen en het in gezamenlijkheid zoeken en vinden van
oplossingen voor gesignaleerde knelpunten of juist kansen en uitdagingen.

De Zeeuwse sociaaleconomische raad (SER) ondersteunt de kandidaatstelling van de provincie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!