Europese subsidie voor Grenzeloze Kanaalzone

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

6 Oktober heeft de stuurgroep Interreg IV A Vlaanderen-Nederland het Interreg-project Grenzeloze Kanaalzone goedgekeurd. Hiermee komt een Europese subsidie van 493.500 euro beschikbaar voor dit project.

Europese subsidie voor Grenzeloze Kanaalzone

Zeeuwse en Vlaamse partijen leggen daar eenzelfde bedrag bij. Het Interreg-project "Grenzeloze kanaalzone" wil via grensoverschrijdende samenwerking het woon-, werk- en leefklimaat verbeteren van de totale Kanaalzone Gent-Terneuzen.

In het samenwerkingsverband Grenzeloze Kanaalzone worden ontwikkelingen in de Kanaalzone op elkaar afgestemd. Met het Interreg-project Grenzeloze Kanaalzone wordt nu ook in de uitvoering van verschillende activiteiten samenwerkt. "Niet alleen het woon-, werk- en leefklimaat in de Kanaalzone zal hierdoor verbeteren, maar ook de economische ontwikkeling zal effectiever, efficiënter en doelmatiger verlopen," zegt Karla Peijs, Commissaris van de Koningin in Zeeland en portefeuillehouder voor het project Grenzeloze Kanaalzone.

In het Interreg-project wordt in de eerste plaats gewerkt aan betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer. Op dit moment komt het dikwijls voor dat passagiers in Zelzate lang moeten wachten op een overstap of zelfs naar een andere bushalte moeten lopen. Nu wil men via éénzelfde ticket, met op elkaar afgestemde routes en op elkaar afgestemde uurregelingen ervoor zorgen dat een reiziger makkelijker en veel vlotter zijn bestemming bereikt vanuit Nederland naar België of omgekeerd. "Daarbij wordt ook aandacht besteed aan een goede bereikbaarheid van het nieuwe trainingscenter Bio Base Europe in Terneuzen, dat zijn deuren opent in 2011."

Als tweede punt wil men de afwikkeling van het doorgaand vrachtverkeer verbeteren. De routes via de hoofdwegen door de Kanaalzone worden in de komende jaren door de aanleg van de Sluiskiltunnel en aanpassingen aan de Tractaatweg, R4-Oost en R4-West verbeterd. Daarnaast kan men in de toekomst via vier strategische meetpunten snel bekijken hoeveel vrachtwagens er gebruik maken van bepaalde ongewenste sluiproutes door Sas van Gent en Zelzate. Hierdoor kunnen chauffeurs en bedrijven worden gestimuleerd gebruik te maken van betere routes.

Het verbeteren van het landschap van de Kanaalzone is een volgende activiteit binnen dit project. Daar waar nieuwe bedrijventerreinen gepland zijn, investeren de projectpartners in een aangenamer landschap voor de omwonenden. Concrete projecten voor meer groen dus, groen als buffer, maar groen ook om van te genieten.

"Over al deze projecten zullen we uitgebreid communiceren naar bewoners en bedrijven in de Kanaalzone", zegt Karla Peijs, "want een verbeterde busverbinding of betere routes voor vrachtwagens alleen is niet voldoende. Pas als we er de nodige ruchtbaarheid aan geven, zullen mensen er gebruik van maken".

Naast de Stuurgroep Interreg Nederland-Vlaanderen dragen de provincie Oost-Vlaanderen, provincie Zeeland, het ministerie van Economische Zaken, de gemeente Terneuzen, de Vlaamse Overheid departement Mobiliteit en Openbare Werken, De Lijn Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, Zeeland Seaports en de gemeente Zelzate in totaal 493.500 euro bij aan de totstandkoming van het project. Het totale bedrag komt daarmee op 987.000 euro. De projectleiding is in handen van de provincie Zeeland. De looptijd van het project is van 1 november 2010 tot en met 31 oktober 2013.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!