Europese subsidie voor ’Platform for Innovation Excellence’ in Overijssel

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: overijssel.nl

Het Open Innovatie Centrum Advanced Materials (OICAM) en Reden B.V. (Research Development Nederland) ontvangen een subsidie van bijna € 250.000 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Overijssel en het Rijk.

Europese subsidie voor ’Platform for Innovation Excellence’ in Overijssel

Inovatieproces

Met het innovatieplatform willen de initiatiefnemers de slaagkans van New Business Development projecten (NBD) verhogen. Dit door het innovatieproces beter te organiseren met behulp van een toolbox, databases en praktische, tastbare oplossingen (proof of concepts – demonstrators) en het creëren van een innovation community. De aanleiding is dat in innovatietrajecten slechts een klein deel (20%) van de NBD-projecten succesvol is.

NBD-projecten

Bij NBD-projecten gaat het om het op de markt brengen van nieuwe producten, aanverwante of nieuwe markten met (nagenoeg) dezelfde producten en verbeterde of nieuwe technologie. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Via het toekomstige integrale platform van OICAM kunnen bedrijven, kennisinstellingen en andere programma’s nog intensiever met elkaar samenwerken om de kenniseconomie en ondernemerschap te versterken. OICAM (Nijverdal) werkt samen met onder andere Saxion, Kennispark,, Stichting AMMON en andere Open innovatiecentra zoals VKON en Texperium. Reden B.V. (Hengelo) is gespecialiseerd in eindige elementen analyse waarmee je virtueel producten kunt testen. Door de aanwezigheid van laboratoriumvoorzieningen en apparatuur voor proeffabricage kunnen innovaties en uitvloeisels hiervan snel en goedkoop worden gerealiseerd. Doordat meerdere projecten naast elkaar plaatsvinden, vindt kruisbestuiving plaats. Dit leidt weer tot nieuwe ideeën en nieuwe bedrijven.

Met het project worden vier nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd en wordt € 112.861,- aan private vervolginvesteringen uitgelokt. De  totale projectkosten bedragen € 490.025,-.

Het opzetten van dit Platform for Innovation Excellence is onderdeel van de strategie voor duurzame, economische groei om te komen tot een grotere concurrentiekracht en draagt bij aan het innovatieve imago van Oost-Nederland.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!