Europese subsidieaanvraag Havenschap Moerdijk niet gehonoreerd

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Havenschap Moerdijk

De goede beoordeling voor de subsidieaanvraag ten behoeve van het onderzoek naar de spoorfaciliteiten in Moerdijk motiveert het Havenschap wel om door te gaan met dit project.

Europese subsidieaanvraag Havenschap Moerdijk niet gehonoreerd

Het Havenschap Moerdijk heeft deze week een voorlopige reactie ontvangen op de subsidieaanvraag in het kader van het Europese programma 'Connecting Europe Facility Transport’. De aanvraag, die in samenwerking met de provincie Noord-Brabant is ingediend, heeft betrekking op een onderzoek naar de situatie van de spoorfaciliteiten, zowel op het haven- en industrieterrein zelf als daarbuiten.

Goed voorstel

Uit de beoordeling blijkt dat de aanvraag volledig past binnen de eisen van het programma en ook zeer relevant is voor het Europese goederenspoornetwerk. Daarnaast beschikt de aanvraag over alle benodigde steunbetuigingen, over politiek draagvlak en is het project klaar om te starten. Ook de kwaliteit van het voorstel is volgens de beoordelaars goed.

Door de grote hoeveelheid aanvragen, moeten er echter keuzes gemaakt worden. Helaas heeft dat voor Moerdijk ongunstig uitgepakt. Het voorlopige besluit is om de aanvraag van Moerdijk nu niet te honoreren.

Positieve kanten

Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenschap Moerdijk, is teleurgesteld, maar ziet ook positieve kanten: “De goede beoordeling van de aanvraag geeft ons veel redenen om door te gaan met de voorbereidingen van het onderzoek. Ook zijn er genoeg aanknopingspunten om bij een volgende call opnieuw een verzoek te kunnen indienen. We gaan nu met de provincie, het Rijk en ProRail in gesprek over het vervolg.”

Betere aansluiting op spoornetwerk

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is verbetering van de aansluiting op het spoornetwerk aangegeven als een noodzakelijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het haven- en industriegebied. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit aanwezig om de goederenstromen via het spoor te vervoeren. Het gaat daarbij om zowel containers als bulkvervoer. De verbetering van de aansluiting op het spoornetwerk is nodig, omdat vervoer naar het achterland dat niet per schip gaat, nu over de weg gaat. Door de verwachte groei kunnen deze goederenstromen niet alleen via de weg vervoerd worden, maar moet het vervoer ook via het spoor kunnen plaatsvinden. Vervoer per spoor is bovendien milieuvriendelijker.

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!