Europese subsidies voor vernieuwende agro&food bedrijven in Overijssel

Van 5 februari tot en met 6 april stelt de provincie Overijssel twee subsidieregelingen voor de landbouw en agro&food sector open. Het gaat om de regelingen ’Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’ en ‘Samenwerking voor Innovaties Landbouw’.

Europese subsidies voor vernieuwende agro&food bedrijven in Overijssel

Verduurzaming en modernisering van de agro&food sector staat in beide centraal. Bij ‘Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’ gaat het bijvoorbeeld om technische vernieuwingen, zoals in een stalsysteem of vernieuwingen in de bedrijfsvoering. Bij ‘Samenwerking voor Innovaties Landbouw’ staan samenwerkingsverbanden die innovaties of nieuwe kennis willen door ontwikkelen, testen of toepassen centraal. Minstens een van de partners moet een agrarisch bedrijf zijn.

Budget

Voor de regeling ’Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw’ is in totaal €1.733.674 beschikbaar en voor ‘Samenwerking voor Innovaties Landbouw’ is dat €3.152.760. Beide subsidies zijn POP3 subsidies. POP3 is het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma bedoeld om het platteland op allerlei terreinen waaronder de landbouw te versterken. De POP3 regeling helpt bij het versterken en handhaven van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw.

Duurzame ontwikkeling

Hester Maij, gedeputeerde agro&food van Overijssel: “Met het Agro&Food programma investeert Overijssel 12 miljoen euro in de sector. We steunen de sector daarmee bij het verder ontwikkelen van een duurzame voedselketen. De beide POP3 subsidies sluiten hier perfect op aan. Daarmee bieden wij ondernemers in de agro&food sector op verschillende manieren ondersteuning bij het werken aan duurzaamheid en een toekomstgerichte bedrijfsvoering. En een sterke agrariche sector, een van de pijlers onder de Overijsselse economie, is ook van groot belang voor de leefbaarheid van het hele buitengebied.”

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!